AİDAT ALACAKLARI İÇİN HACİZ YOLU İLE İLAMSIZ TAKİP

 

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi

 

30/04/2002   Esas No: 2002 / 8113   Karar No: 2002 / 9055

 

Özü : ALACAKLI, KAT MÜLKİYETİ KANUNU UYARINCA AİDAT ALACAKLARI VE FER’İLERİ İÇİN GENEL HACİZ YOLU İLE İLAMSIZ TAKİP YAPMIŞTIR. BORÇLU SÜRESİ İÇİNDE TAKİBE İTİRAZ ETMİŞ OLUP, İCRA TETKİK MERCİİNCE TALEP YARGILAMAYI GEREKTİRDİĞİNDEN GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMİŞ İSE DE, İCRA TETKİK MERCİİNCE BORÇLULARIN İTİRAZLARININ VE TAKİP DAYANAĞI BELGELERİN 634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN 22, 37. MADDELERİ VE İİK’ NUN 68. MADDESİNDE GÖSTERİLEN KOŞULLAR DİKKATE ALINARAK DEĞERLENDİRİLİP SONUCA GİDİLMESİ GEREKİRKEN GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ HATALIDIR.

  Aşağıda okuyunuz

ORTAK GİDER BORCUNU ÖDEME SORUMLULUĞU

 

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

 Esas No: 2002 / 4025    Karar No: 2002 / 4744

 

Özü : İŞLETME PROJESİNİN KAT MALİKLERİNE TEBLİĞ EDİLİP KESİNLEŞMEMİŞ OLMASI YA DA İŞLETME DEFTERİNİN TUTULMASINDA GEREKLİ ÖZENİN GÖSTERİLMEMİŞ BULUNMASI, KAT MALİKLERİNİ VE ONLARIN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİNDE KİRA SÖZLEŞMESİNE YA DA BAŞKA BİR NEDENE DAYANARAK SÜREKLİ OTURANLARI, ORTAK GİDER BORCUNU ÖDEME SORUMLULUĞUNDAN KURTARMAZ

Aşağıda okuyunuz

GİDER VE AVANS PAYI ( AİDAT ) ÖDEMELERİNDE KİRACI

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

16/04/2002    Esas No: 2002 / 3802   Karar No: 2002 / 4321

Özü : BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN ARSA PAYLARI, BÜYÜKLÜKLERİ VEYA DİĞER ÖZELLİKLERİ DİKKATE ALINARAK HER BİR BAĞIMSIZ BÖLÜM YÖNÜNDEN BELİRLENECEK GİDER VE AVANS PAYI ( AİDAT ), İSTER MALİK İSTER KİRACI TARAFINDAN ÖDENSİN, BAĞIMSIZ BÖLÜME BAĞLI OLARAK OLUŞAN VE SÜREKLİ ŞEKİLDE HER AY EKSİKSİZ YÖNETİME ÖDENMESİ GEREKEN BİR BORÇ OLUP, BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN SATILARAK EL DEĞİŞTİRMESİ YA DA KİRACININ AYRILMASI HALİNDE, BU KİŞİLERİN KULLANDIĞI DÖNEM İÇİN GERÇEKLEŞEN HARCAMALARIN YÖNTEMİNCE SAPTANARAK, FAZLALIK VARSA İADESİ GEREKMEZ. KİRACININ, KİŞİSEL OLARAK YARARLANDIĞINDAN ÇOK AİDAT ÖDEME İDDİASI, ANCAK ŞARTLARI VARSA KİRACI TARAFINDAN ARALARINDAKİ SÖZLEŞMEYE DAYANILARAK MALİKE KARŞI DAVA VEYA TAKİP YOLUYLA İLERİ SÜRÜLEBİLİR.

Aşağıda okuyunuz

YÖNETİCİ KAT MALİKLERİNİN VEKİLİ OLARAK SORUMLUDUR..

BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEMESİ NEDENİYLE PAYDAŞ OLMAYAN YÖNETİCİYE KARŞI AÇILACAK DAVA, 634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN 33. MADDESİNİN KAPSAMI DIŞINDADIR. BU DAVADA GÖREVLİ YARGI YERİ ASLİYE MAHKEMESİDİR. YÖNETİCİ, KAT MALİKLERİNE KARŞI VEKİL GİBİ SORUMLUDUR.

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi

22/09/1981     E: 1981 / 7947   K:  1981 / 8997

Aşağıda okuyunuz

TOPLU YAPI YöNETiMiNE GEÇiLMEMESi HALİNDE KAT MÜLKİYETİ KANUNU UYGULANMAZ..

DAVAYA KONU BİRDEN FAZLA PARSEL ÜZERİNDE KURULU SİTEDE, 28.11.2007 TARİHİNDE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN 5711 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNU’NUN 66. MADDESİNE GÖRE TOPLU YAPI YÖNETİMİNE GEÇİLMEMİŞ OLMAKLA, DAVACININ TALEBİ 634 SAYILI YASA KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ. UYUŞMAZLIĞIN GENEL HÜKÜMLERE GÖRE ÇÖZÜLMESİ GEREKİR.

Aşağıda okuyunuz

634 S. KAT MÜLKİYETİ YASASI?NIN 20. MADDESİ UYARINCA, KAT MALİKLERİNDEN HER BİRİ ARALARINDA BAŞKA TÜRLÜ ANLAŞMA OLMADIKÇA; KAPICI, KALORİFERCİ, BAHÇIVAN VE BEKÇİ GİDERLERİNE VE BUNLAR İÇİN TOPLANACAK AVANSA EŞİT OLARAK; ANA GAYRİMENKULÜN SİGORTA PRİMLERİNE VE TÜM ORTAK YERLERİN BAKIM, KORUMA, GÜÇLENDİRME VE ONARIM GİDERLERİ İLE YÖNETİCİ AYLIĞI GİBİ SAİR GİDERLERE VE ORTAK TESİSLERİN İŞLETME GİDERLERİNE VE GİDERLER İÇİN TOPLANACAK AVANSA KENDİ ARSA PAYI ORANINDA KATILMAKLA YÜKÜMLÜDÜR Aşağıda okuyunuz

Konut Kapıcılarının Yasal Hakları

Konut Kapıcılarının; yasal hakları; 4857 sayılı İş Kanunu ve yönetmeliklerle  belirlenmiştir.

Çalışma Süreleri ve Ara Dinlenme Hakları:

·  Çalışma süreleri yaz ve kış düzenlenebilir.

·  Çalışma süresi 45 saat olarak düzenlenmiştir.

·  Sözleşme ile artar veya eksilir.

·  45 saati haftanın belirli günlerinde yoğunlaştırılması yapılabilinir.

·  Çalışma süresi konut kapıcısının işyerinde bulunduğu süredir.

·  Aynı binada ikamet ediyorsa işyerinde çalışma biçimine göre günlük çalışma süresi en çok dörde bölünebilir.

·Ara dinlenme çalışma süresinden sayılmaz.

 Konut Kapıcılarının Diğer Hakları

·Ücretleri İş Kanunu esasına göre düzenlenir ve ödenir.

·İş Kanunu statüsünden hafta tatili verilir ,ücreti ödenir.

·  2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda yer alan tatil günlerinde, kapıcının çalıştırılıp çalıştırılamayacağı iş veya toplu iş sözleşmelerinde belirlenir.

·  Bu günlere ilişkin ücretler, İş Kanununun 47 nci maddesine uygun olarak ödenir.

·Kapıcıya İş Kanunu hükümlerine göre yıllık ücretli izin kullandırılır.

Aşağıda okuyunuz

KAPICI DAİRESİNİN MESKENE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

YARGITAY  5 HUKUK DAİRESİ
KARAR TARİHİ. 17.11.1986   ESAS NO. 1986/15352     KARAR NO. 1986/15314

DAVA : Taraflar arasındaki 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası uyarınca işyeri olarak kullanılan meskenin eski haline dönüştürülerek davalının tahliyesi ve ortak yer olan kapıcı dairesinin eklenti olarak tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalılar vekilleri yönünden süresinde verilen dilekçelerle istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Aşağıda okuyunuz

APARTMANIN ORTAK YERLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPMAK

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu

Esas No: 2004 / 3 Karar No: 2004 / 41    Tarih: 20/01/2004

KAT MALİKLERİNDEN BİRİ ANA TAŞINMAZIN ORTAK YERLERİ İÇİN, DİĞER KAT MALİKLERİNİN MUVAFAKATI DIŞINDA KENDİ BAŞINA DEĞİŞİKLİK YAPTIRAMAYACAĞI GİBİ; MUVAFAKAT ETMEYEN KAT MALİKLERİNİN MAHKEME KARARIYLA MUVAFAKAT ETMİŞ SAYILMASINA KARAR VERİLMESİ, EŞ DEYİŞLE MAHKEMELERİN KAT MALİKLERİNİN İRADESİ YERİNE GEÇEREK KARAR VERMESİ DE MÜMKÜN DEĞİLDİR.

 

Aşağıda okuyunuz

APARTMANLARDA PROJEYE AYKIRI İNŞAAT VE TADİLATLAR İÇİN TÜM KAT MALİKLERİNİN ONAYI ZORUNLUDUR

T.C. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Karar Tarihi : 2010-12-02 Esas No : 2010 / 11311 Karar No : 2010 / 15459

ÖZÜ : KAT MÜLKİYETİ YASASI’NIN 19. MADDESİ HÜKMÜNE GÖRE TÜM KAT MALİKLERİ ANATAŞINMAZIN MİMARİ DURUMUNU PROJESİNE UYGUN OLARAK KORUMAK ZORUNDA OLUP, PROJEYE AYKIRI HER TÜRLÜ İNŞAAT VE TADİLATIN MUTLAKA BU TADİLATA AİT PROJENİN BELEDİYECE TASDİK EDİLDİĞİ TARİHTEKİ TÜM KAT MALİKLERİNİN ONAYININ ALINMASI ZORUNLUDUR.

Aşağıda okuyunuz

Kat Malikleri Kurulu Kararlarına Karşı Dava Hakkı

T.C. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Esas No : 2011 / 243
Karar No : 2011 / 1980
Karar Tarihi : 2011-02-17

ÖZÜ : 5711 SAYILI YASA’DA, BU YASANIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ 14.11.2007 TARİHİNDEN ÖNCE ALINMIŞ KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARI HAKKINDA HANGİ SÜREDE DAVA AÇILABİLECEĞİNE DAİR BİR GEÇİŞ HÜKMÜNE YER VERİLMEDİĞİNDEN MADDEDE SÖZÜ EDİLEN SÜRELERİN YASANIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN SONRA ALINMIŞ OLAN KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARINA KARŞI AÇILAN DAVALARDA UYGULAMA İMKANI VARDIR.

DAVA : Dava dilekçesinde, 26.09.2005 günlü kat malikleri kurulu kararının 4. maddesinin iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Aşağıda okuyunuz

Apartman Avanslarını Ödemeyenler Hakkında İcra Takibi

T.C. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Karar Tarihi : 2011-05-03 Esas No : 2011 / 4483 Karar No : 2011 / 6024

ÖZÜ :

MAHKEMECE BELIRTILEN DÖNEMLERE AIT IŞLETME DEFTERI, KAT MALIKLERI KURULU KARAR DEFTERI VE IŞLETME PROJELERI GIBI TÜM BELGELER GETIRTILIP BILIRKIŞIDEN DAVALININ BORÇLU OLDUĞU MIKTARI BELIRLEYEN RAPOR ALINARAK SONUCUNA GÖRE KARAR VERILMESI GEREKIRKEN, BILIRKIŞININ DAVACI YÖNETIM TARAFINDAN DAVALIYA GÖNDERILEN IHTARNAMEDE DOLAR BORCU ILE ILGILI TALEPTE BULUNULDUĞU GEREKÇESIYLE SADECE DOLAR BORCUNDAN SORUMLU OLDUĞU YOLUNDAKI RAPORUNA ITIBAR EDILEREK EKSIK INCELEMEYLE HÜKÜM KURULMUŞ OLMASI DOĞRU GÖRÜLMEMIŞTIR.

Aşağıda okuyunuz

Apartman Yöneticisinin İbra Edilmiş Olması, Sorumluluğunu Ortadan Kaldırmaz

T.C. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Karar Tarihi : 2011-10-13 Karar No : 2011 / 10094

ÖZÜ : BILIRKIŞI KURULUNDAN DAVALININ YÖNETICILIĞI DÖNEMINDE YAPMIŞ OLDUĞU HARCAMALAR, KENDI IHMALI SEBEBIYLE HERHANGI BIR ZARARA SEBEBIYET VERMIŞ OLUP OLMADIĞI, APARTMAN GELIRLERINI GÖSTEREN TÜM DEFTER, BELGE, FATURA VE SAIR BELGELERLE TARAFLARIN DELILLERI TOPLANARAK SONUCUNA GÖRE KARAR VERILMESI GEREKIRKEN YÖNETICININ IBRA EDILMIŞ OLDUĞU GEREKÇESIYLE DAVACININ BU YÖNDEKI ISTEMININ DE REDDINE KARAR VERILMIŞ OLMASI DOĞRU GÖRÜLMEMIŞTIR.

Aşağıda okuyunuz

Ortak Yerlerle İlgili Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

ORTAK YERLER:
1) Temeller ve ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar,tavan ve tabanlar, avlular, genel giriş kapıları, antreler, merdivenler,asansörler, sahanlıklar, koridorlar ve buralardaki genel tuvalet ve lâvabolar,kapıcı daire veya odaları, genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri, genelkömürlük ve ortak garajlar, elektrik, su ve havagazı saatlerinin korunmasınamahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve kapalı kısımlar,kalorifer daireleri, kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su depoları, sığınaklar,
2) Her kat malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöpkanalları ile kalorifer, su, havagazı ve elektrik tesisleri, telefon, radyo vetelevizyon için ortak şebeke ve antenler; sıcak ve soğuk hava tesisleri,
3) Çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağ
mur olukları, yangın emniyet merdivenleri,
Yukarıda sayılanların dış
ında kalıp da, yine ortaklaşa kullanma, korunma veya faydalanma için zaruri olan diğer yerler ve şeyler de (Ortak yer)konusuna girer. (Madde 4)

Aşağıda okuyunuz

Kombiye Geçiş İçin Çoğunluk Kararı Yeterlidir.

SORU:

21 yıllık merkezi ısıtma sistemli ve merkezi sıcak su sistemli 11 daireli bir apartmanda oturuyorum. Hali hazırda ısı pay ölçer sistemine geçmedik. Olağanüstü bir toplantı yaparak ferdi ısınma (kombi) sistemine geçme hakkımız var mıdır? Varsa geçiş şartlarımız için yerine getirilmesi gerekenler nelerdir? Aşağıda okuyunuz

Apartmanlardaki Isınma Sisteminde Değişiklik Yapmak…

Apartmanlarda ısı sisteminin değişikliği konusu kat maliklerinin çok sorduğu sorular arasında..

Bu konu,

1-Kömürlü ısıtma sisteminden Doğalgaza geçiş,

2-Doğalgazlı Merkezi sistemden Ferdi ısıtma sistemine (Kombiye) geçiş şeklinde  ele alıonmalıdır.

Kömürlü Isıtma sisteminden Doğalgaza geçiş için Kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar almaları gerekir.

Doğalgazlı Isıtma sisteminde Kombiye (Ferdi ısınmaya) geçişte ise; kat maliklerinin oybirliği gerektiğine dair Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin 10.02.1995 E. 1995/360 K. 1995/1726 kararında ; (Merkezi ısıtma kömür ile yapılırken Merkezi Doğalgaz sistemine geçilmiş ise; doğalgaz sisteminin ferdi(kombi)’ye geçirilebilmesi için bütün kat maliklerinin onayı aranır.) şeklindeki içtihadın yanlış olduğunu aynı Yargıtay Dairesinin (Yargıtay 18. Hukuk Dairesi- Tarih: 29.6.1995 Esas No:995/6210  Karar No:1995/7784) kararı ile düzeltilmiştir.

Biz bu yazımızda bazı hususları ve Yargıtay Kararlarını bilginize sunacağız.

Diğer hususları sitemizdeki yazılarda ve Yargıtay kararlarında bulabileceksiniz.

Aşağıda okuyunuz

FERDİ ISINMAYA GEÇİŞ İÇİN, KAT MALİKLERİNİN SAYI VE ARSA PAYI ÇOĞUNLUĞU YETERLİDİR

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi’nin Tarih: 10/02/1995 ve Esas No: 1995 / 360 Karar No: 1995 / 1726 sayılı kararında  geçen: “ANCAK MERKEZİ ISITMA KATI YAKITLA YAPILIRKEN DOĞAL GAZA GEÇİLMİŞSE, FERDİ ISINMA İÇİN ALINACAK KARAR İÇİN TÜM KAT MALİKLERİNİN RIZASI ARANIR”  şeklindeki içtihadının sehven yapıldığı, doğrusunun (sayı ve arsa payı çoğunluğu) olacağına dair 10.02.1995 gün ve E:1995/6210 K:1995/7784 sayılı kararla düzeltme yapılmış olduğundan kararı aşağıda veriyoruz:

Aşağıda okuyunuz

Kanalizasyon Borusunun Donması

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 

Tarih: 07/11/2006 Esas No: 2005 / 10007 Karar No: 2006 / 11317 

Özü : MAHKEMECE, DAVANIN KONUSU, ORTAK ALANDA BULUNAN KANALİZASYON BORUSUNUN DONMASI SONUCUNDA OLUŞAN HASARIN TAZMİNİ OLUP, YUKARIDAKİ AÇIKLAMALAR ÇERÇEVESİNDE HASARLANAN KONUT VE BU KONUTUNDA İÇİNDE BULUNDUĞU TAŞINMAZIN TAPU KAYITLARI GETİRTİLEREK, DAVALILARDAN TAŞINMAZ MALİKİ SERDAR KAVZA YÖNÜNDEN, BK.NUN 58 İNCİ MADDESİ UYARINCA ARSA PAYI ORANINDA DAVANIN KISMEN KABULÜNE KARAR VERMEK GEREKİRKEN, YAZILI ŞEKİLDE DAVANIN BU DAVALI YÖNÜNDEN DE REDDİNE KARAR VERİLMESİ DOĞRU OLMAMIŞTIR.

DAVA :

Aşağıda okuyunuz

Ortak Tesisat Arızasından Kaynaklanan Zarar

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 

Tarih: 16/12/2002 Esas No: 2002 / 10884 Karar No: 2002 / 12160 

Özü : ORTAK TESİSAT ARIZASINDAN KAYNAKLANAN ZARARDAN VE ARIZANIN GİDERİLMESİNDEN ÜST KATTAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKİ TEK BAŞINA SORUMLU TUTULAMAZ İSE DE; ORTAK YERLER TÜM BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİNİN ORTAK MÜLKİYETİNDE VE SORUMLULUĞUNDA OLDUĞUNDAN DAVALININ DA DİĞER KAT MALİKLERİYLE BİRLİKTE ARSA PAYIYLA SINIRLI BİR SORUMLULUĞU VARDIR.
Aşağıda okuyunuz

Sıhhı Tesisattaki Arıza

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

 Tarih: 04/07/2002 Esas No: 2002 / 6558 Karar No: 2002 / 7611 

 Özü : SIHHİ TESİSATTAKİ ARIZANIN, ORTAK TESİSAT VEYA BAĞIMSIZ BÖLÜMDEKİ TESİSATTAN KAYNAKLANDIĞI HUSUSUNDA, BOL MİKTARDA SU AKITILMASI, RENKLİ SIVILARIN KULLANILMASI VB. YÖNTEMLER İLE VE UZMAN BİLİRKİŞİ MARİFETİYLE İNCELEME YAPTIRILMALIDIR.

DAVA VE KARAR :

Aşağıda okuyunuz