Anonim, Limited ve Kooperatiflerin Dikkatine..

ASGARİ SERMAYEYE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN

ANONİM, LİMİTED ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLER

HAKKINDA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİ FESİH İÇİN

HAREKETE GEÇİYOR

Aşağıda okuyunuz

Limited Şirketlerin Sona ermesi

Ltd. Şti. Feshi konusunda yapılacak bazı işlemler:

Limited şirketler, kanun ve şirket ana sözleşmesinde yazılı hallerin meydana gelmesi veya ortaklar kurulu kararı ile sona erer. Sermaye şirketleri, iflastan başka bir nedenle infisah ettiklerinde, durum ortaklar kurulunca ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir.

İnfisahın ticaret siciline tescil ettirildiği tarih, tasfiyenin başladığı tarih sayılır.

Tasfiye süreci, fesih veya infisah edilme halinin meydana gelmesinden başlar, tasfiye işlemleri nin tamamlanmasını müteakip şirket kaydının ticaret sicilinden sildirilmesine kadar devam eder.Tasfiye işlemlerini müteakip ticaret sicilin den kaydının silinmesi ile tüzel kişilik sona bulur.

Aşağıda okuyunuz