Alınan Kararın, Sonraki Tarihli Genel Kurulda Kaldırılması

 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi

Tarih: 21/03/2005       Esas No: 2004 / 6042      Karar No: 2005 / 2497

İlgili mevzuat:  2004 İCRA VE İFLAS KANUNU ( Madde 67 )

 Özü : DAVA, DAVACI KOOPERATİFİN ÜYESİ OLDUĞU DAVA DIŞI ÜST BİRLİĞE OLAN ALTYAPI VE AİDAT KATKI PAYI BORCUNA, KATILIM PAYI BORCUNU ÖDEMEYEN KENDİ ÜYESİ DAVALI ALEYHİNE BAŞLATTIĞI TAKİBE İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİNE İLİŞKİNDİR

Aşağıda okuyunuz

Kooperatif Temsilcilerinin Prim Borcundan Dolayı Sorumluluğu

(Yaşar TAŞDEMİR – SGK Müfettişi)

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre işverenlerin, ay içinde çalıştırdığı sigortalıların primlerine esas tutulacak kazançların toplamı üzerinden hesaplanacak prim tutarlarını, en geç ertesi ayın sonuna kadar ilgili Sosyal Güvenlik Müdürlüğüne ödemeleri gerekiyor. İşverenler ödenecek prim hesaplamasını yaparken işçi ve işveren hissesini birlikte hesaplar. Ay içinde çalıştırılan sigortalılar için hesaplanacak prim tutarları da (sigortalı hissesi) işverenlerce sigortalıların ücretlerinden kesilerek, Sosyal Güvenlik Müdürlüğüne ödenir. İşverenler, sigortalının çalışma karşılığı ay içinde hak ettiği ücretini sigortalıya ödememiş olsa dahi ücretin primini süresinde ödemekle mükelleftir. Aşağıda okuyunuz

Kooperatif Dairesi Satın Almak..

SORU:

Babam için 3-4 yıl önce bitmiş 3 bloktan oluşan bir sitede henüz tapu devirleri yapılmamış giriş kat bir daire almak için satıcı ile anlaştık. İleride bu hissenin tapu alınana kadar öncesi ve sonrası olabilecek borçlarını satıcı kendisi tarafından karşılanacağını ısrarla bize iddia ediyor. Bizimde bu konuda tereddütlerimiz var. Ayrıca satış sadece bir kooperatif kararı ile olacak. Yani bir tapu vs. verilmeyecek sadece kooperatif hissesi kooperatif yönetim kurulu kararı ile devir alınarak gerçekleşecek. Bu durumda ileride karşımıza çıkabilecek tapu, iskan vs. gibi borçların satıcı tarafından karşılanması için kendisinden yasal ve sağlam olarak ne tip bir garanti, belge alabiliriz. Ayrıca bu satış işleminin noterden gerçekleşmesi gerekmiyor mu?

Bu konuda tarafımı bilgilendirirseniz sevinirim.

Aşağıda okuyunuz

Kooperatif Suçları Hakkında Bazı Yargıtay Kararları

Kooperatiflerdeki bazı suçlar hakkında Yargıtayın verdiği kararlar

Görevi savsama-suçun unsurlarının oluşmaması

Kooperatifler Yasasının 62/3. ve ek 2. maddeleri karşısında, yönetim kurulu üyesi
sanıkların, kooperatif anasözleşmesinde belirtilen genel kurul toplantısına çağrı yöntemine ve toplantı yeter sayısına ilişkin hükümlere uymama eylemlerinde, görevi savsama suçunun öğelerinin bulunmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçeyle hüküm kurulması,
YARGITAY 4. CD. 28.6.1Ş99, 5733-7627

________________

• Görevi ihmal suçu – Savunmanın araştırılıp yöntemince tartışılması gerekir.

Kooperatif yönetim kurulu üyesi olan sanıkların 1999 yılı Mart, Aralık aylarının katma değer vergisini ödememe, Eylül ve Ekim ayına ait vergileri de geç ödeme, Mart, Nisan, Mayıs, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait sigorta primlerini ödememek suretiyle kooperatifi zarara uğratma eylemlerinde,.“Kooperatifin parası olsa öderdik, maddi imkansızlık nedeniyle ödeyemedik” biçimindeki savunma araştırılıp yöntemince tartışılmadan görevi savsama suçundan hükümler kurulması,
YARGITAY 4. CD. 1.12.2003, 176 – 11893

________________

Davalar arasındaki eylemsel bağlantı ■ Davaların birleştirilmesi – Delillerin birlikte değerlendirilmesi ■ Eksik soruşturma

Kooperatif vekili olan sanık ve avukat hakkında, kooperatif ortağı olmadığı halde kooperatife ait dört villayı tapuda adına tahsisen tescil ettirdiğini ileri sürülmesi karşısında; kooperatif başkan ve üyelerin yargılandığı Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesinin 2002/369 sayılı dava dosyası ile bu dosya arasında eylemsel bağ bulunması nedeniyle CMK.nun 8 ve 10. maddeleri uyarınca davaların birleştirilmesi ve Bodrum 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan tapu iptali ve tescil davasına ait dava dosyasının içeriğine denetime olanak verecek biçimde tutanağa çevrilmesi ya da bu dosya arasına konularak delillerin birlikte değerlendirilmesi ve sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, eksik soruşturma ve yetersiz gerekçe ile beraat hükmü kurulması,

YARGITAY 4. CD., 10.05.2006, 13135 – 10760

SGK ‘da Geriye Dönük Cezalar Kaldırıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Yardımcısı Fatih Acar, Torba Yasa Tasarı kapsamında SGK ile ilgili yapılan düzenlemelerin TBMM’den geçtiğini belirterek, SGK’ya borcu olanların yeni düzenlemeden yararlanmaları için seferberlik başlattıklarını söyledi.

11.02.2011
Aşağıda okuyunuz

Kooperatifin Borcu Nedeniyle Ortağına Haciz Gönderilemeyeceği

YARGITAY   12. HUKUK DAİRESİ


E. 1997/5764     K. 1997/6124    T. 26.5.1997


• KOOPERATİFİN BORCU
• KOOPERATİF ORTAĞININ TAKİBİ
• GECİKMİŞ İTİRAZ


ÖZET : Kooperatif Borçlarından Dolayı Sorumluluk Kooperatife Aittir

Kooperatif ortağının kooperatif borçlarından dolayı ancak kooperatifin iflası veya dağılması hallerinde ve ana sözleşmede belirtilen ( sınırlı/sınırsız ) Biçimde sorumlu olabileceği düşünülmeden ve gerekli araştırma yapılmadan ona ilk 89/1 haciz ihbarnamesi gönderileceğinin kabulü bozmayı gerektirmiştir.

Aşağıda okuyunuz

Üye Ödemeleri-Yönetim Kurulunun Mesuliyeti-İflas-Kooperatif Varlığının Borçlarına Yetmemesi-Üyenin Mali Sorumluluğu

SORU:

Merhabalar muzaffer bey.
Ben ss.sanayi sitesi kooperatif üyesiyim. Normal bir üye iken, beni yönetime almak istediklerini söylediler. Genel kurul oldu ve yönetime benim adımda yazıldı ve böylece yönetim kuruluna seçilmiş olduk. Aramızdan 2 arkadaşı (Başkan ve Bşk.vekili) işleri yürütmeye yetkili kişiler olarak seçtik. Bu imza altına alındı ve karar deferine yazıldı.  Bu 2 yetkili arkadaşımız bir inşaat firması ile anlaşıp, koperatifin aksayan işlerinin yapılması için anlaştılar. Sözleşmeye göre, inşaatın başlamasından 2 ay sonra inşaat firmasına ödeme yapılacaktı. Bu durum “inşaatımız başlamıştır ve borçalarınızı ödeyin” diye üyelere mesaj çekilerek duyuruldu.

Ancak üyelerden planlanan ödemeler gelmedi ve inşaat firmasına söz verdiğimiz gibi ödeme yapamadık. Halen de Üyelerden bu konuda bir çaba görememekteyiz.

1- Bu aşamada firmaya ödemelerimiz aksarsa ne olur?

2- Yönetici veya üye olarak bir sorumluluğumuz varmı? Doğabilecek sıkıntıdan yönetim kurulu üyesi olarak bir zararımız olur mu?
3- Üyelerden gerekli ödemeler gelmezse ne yapabiliriz.
4-  İflas kararı verilse ve kooperattifin varlıkları ödemeye yetmezse ne yapılabilir
5- Bundan yönetim kurulunun ödemesi gibi bir şey olabilirmi?
6- Yönetim kurulu bu tür kooperatiflerde hisse oranında mı sorumlu yoksa tüm malvarlığı ile mi?
7-Yönetim kurulu üyeliğinden çekilmek istiyorum, ne yapabilirim.

Sorumluluk almamak için ne yapabilirim.

Bilgi verirseniz bahtiyar olacağım.

İyi günler ve çalışmalar.

Aşağıda okuyunuz

Kooperatif Alacaklarına Karşı Sorumluluk

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

Karar Yılı: 2006

Karar Özeti

1163 s. Kooperatifler Kanunu’nun 28. maddesi, üyelerin ana sözleşmede aksine hüküm olmadıkça kooperatif alacaklılarına karşı yalnız mamelekleriyle sorumlu olacaklarını hükme bağladığından, böyle durumlarda ana sözleşmeye ve buna göre alınan genel kurul kararına bakılarak sonuca gidilmelidir.

İlgi: 1163 s. K. m. 28.

Kooperatifin Prim Borcu

Kooperatif  Temsilcilerinin Prim Borcundan Dolayı Sorumluluğu

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre işverenlerin, ay içinde çalıştırdığı sigortalıların primlerine esas tutulacak kazançların toplamı üzerinden hesaplanacak prim tutarlarını, en geç ertesi ayın sonuna kadar ilgili Sosyal Güvenlik Müdürlüğüne ödemeleri gerekiyor. İşverenler ödenecek prim hesaplamasını yaparken işçi ve işveren hissesini birlikte hesaplar. Ay içinde çalıştırılan sigortalılar için hesaplanacak prim tutarları da (sigortalı hissesi) işverenlerce sigortalıların ücretlerinden kesilerek, Sosyal Güvenlik Müdürlüğüne ödenir. İşverenler, sigortalının çalışma karşılığı ay içinde hak ettiği ücretini sigortalıya ödememiş olsa dahi ücretin primini süresinde ödemekle mükelleftir.

Aşağıda okuyunuz