Genel Kurul kararlarının tescil süresi

SORU: 14.07.2010  tarihinde gönderilmiş

Genel Kurul Kararının kaç gün içerisinde tescil edilmesi gerekmektedir.

Bu süre içerisinde tescil edilmemiş ise yaptırımı nedir? Bu konuda desteklerinizi rica ederim

CEVAP:

Tescil ettirme mükellefiyeti 15 gün içinde yerine getirilir. (Türk Ticaret K. 42 fıkra 1).

Muzaffer Deligöz

Kalkınma ve Yardımlaşma Kooperatifi

SORU:

KALKINMA VE YARDIMLAŞMA KOOPERATİFİ KURMAYA ÇALIŞIYORUZ
ANCAK BAKANLIK BİRTÜRLÜ TÜZÜĞÜ ONAYLAMADI
BAŞSAN KOOPERATİFİ VAR ANKARADA
HEMEN HEMEN AYNISINI HAZIRLADIK KABUL ETMEDİ
BUNA NASIL BİR SÖZLEŞME YAPABİLİRİZ YADA YENİ KURULMUŞ BİR KALKINMA VE YARDIMLAŞMA KOOPERATİFİ VARMIDIR ONA GÖRE HAZIRLASAK
YARDIMCI OLABİLİRSENİZ SEVİNİRİZ
BURSADA BİR GRUP ESNAF VE MEMUR ARAMIZDA KURMAYA ÇALIŞIYORUZ
EĞER ZAHMET EDER İLGİLENİRSENİZ HAZIRLANAN TÜZÜĞÜDE VEREBİLİRİM
ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER

  Aşağıda okuyunuz

Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Soruları

SORU:
(Gelen sorular düzeltme yapılmadan konulmakatdır)

bizim 60 üyeli bir kamyoncular koperatifimiz var. koperatif başkanı 1 dönem müdürlük yaptı.2 dönemdirde başkan olarak görev yapmaktadır. koperatifin gelirini istedği gibi harcamakta ve hiç kimseye danışmadan bazı ihalelere gidip istediği fiyatı verip üyelerine hiç bir bilgi vermemektedir.

5 kişilik yünetimdeki 3 kişi ile anlaşıp istedikleri kararları almaktadır. 3 kişilk denetleme kurulu ile anlaşarak, gerçek bir denetleme yapılmamaktadır.

kendi maşını 1 yıda 400 tl arttırmaktadır ve yönetimdeki ve denetimdeki şahıslara bir ücret ödemektedi. bunlar kanunen yasalmıdır . öcretler konusundaki kararların genel kurulda alınması gerekmezmi.

başkanımız, esnaf ve sanaatkarlar derneği başkanlığını, esnaf kefalet koperatifi başkanlığını da yürütmektedir kanunen bu uygunmudur.

genel kurul mecburi kaç yılda bir yapımalıdır.

ayrıca bir üye kamyonunu satmış ise , üyeliği davam ediyormu ve aidat ödemeye mecburmudur, bu üyenin yerine geçici ve uzun bir süre kooperatifte başka bir araç çalıştırılabilinir mi.

bana bukonuda yardımcı olup yazariseniz sevinirim .02.03.2010

  Aşağıda okuyunuz

Yeni Türk Ticaret Kanununda Ek Ödeme ve Yan Edim Yükümlülükleri

Yazan:

Merdan ÇALIŞKAN

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Başmüfettişi

17 Ocak 2013 
I- GİRİŞ6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girişi ile birlikte, bir çok yenilik de mevzuatta yer bulmuştur. Bunlardan bir tanesi de limited şirketler için getirilen ve Avrupa Birliği düzenlemelerinde de bulunan ek ödeme ve yan edim yükümlülükleridir.

Ek ödeme yükümlülüğü hususu, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nda var olan bir uygulamadır. Yan edim yükümlülükleri ise, yine 1163 sayılı Kanun’da sınırlı sorumluluk ve sınırsız sorumluluk durumlarına benzemektedir. Bu bakımdan ek ödeme ve yan edim yükümlülükleri konusuna girmeden önce, bir ticaret şirketi türü olan kooperatiflerde bunların neyi ifade ettiğini ve nasıl uygulama bulduğu konusuna da değinilmiştir. Daha sonra konunun limited şirketlere ilişkin hükümleri ile kooperatiflerdeki uygulamadan farklılıklarına da değinilmiştir.

Aşağıda okuyunuz

Kooperatiflerde Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisapları

Yazan:
Merdan ÇALIŞKANSanayi ve Ticaret Bakanlığı Kontrolörü

27 Ekim 2010

Kooperatiflerde yönetim kurulu, kooperatifi temsil eden ve yöneten organdır. En az üç üyeden oluşan yönetim kurulunda yer alacakların kooperatif ortağı olması şarttır. Anonim şirketlerdeki uygulamanın tersine, yönetim kuruluna seçilen tüzel kişiler temsilcilerini kooperatife bildirir(1).,

 

I- GİRİŞ

Yönetim kurulu üyelerinin asgari görev süresi 1, azami süresi 4 yıldır. Yönetim kurulu, kendi aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçer ve diğer görevlerin yerine getirilmesi için görev dağılımı yapar.

Yönetim kurulunun gerek görev dağılımı yapmak, gerek imza sirküleri hazırlamak gerekse diğer görev ve sorumluluklarına yerine getirmek amacıyla yaptığı toplantılarda, toplantının yapılabilmesi ve kararların alınabilmesi için gerekli kararlar bulunmaktadır.

Aşağıda okuyunuz

Yönetim Kurulundan İstifa

SORU:

Halen devam eden yapı kooperatifinden 06.2012 tarihinde noter kanalıyla kooperatif başkanlığından istifa ettim  , istifa dilekçem noter kanalıyla kooperatifin resmi adresine tebliğ edildi , ancak ticaret odasına gönderilmediğini açılan bir mahkeme dosyası için alınan yetki belgesinde ben başkan olarak gözüktüğüm söylendi , ve ben gidip ticaret odasına noterden yaptırmış olduğum istifa dilekcemi verdim  ordaki görevlide bana dosyasına takacağını ve sistemlerinde şu tarihte istifa etmiştir diye şerh düşeceğini söyledi ,   tabi bu zaman zarfında kooperatif herhangi bir işlem yapmadı ve benim yerime herhangi bir yedek üyeyi filan almadı , şimdi buradaki kafama takılan nokta ; ben istifa etmiş sayılıyormuyum ,  ben istifa dilekcemi götürüp açılan mahkeme dosyasınadamı vereyim , istifa tarihinden sonra açılan davalarda ve kararlarda sorumluluğum olurmu …..

ilginize şimdiden teşekkürler …

 

 

Aşağıda okuyunuz

Kooperatif Ortağından Daire Satın Alan, Kooperatif Ortaklığını da Devralmış olur mu? -2-

T.C.

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ

E. 2007/9453    K. 2008/12844    Tarih. 17.11.2008

• KOOPERATİF ÜYELİĞİNİN ZIMNEN OLUŞMASI

• KOOPERATİF ÜYELİĞİNDEN İHRAÇ

• GENEL KURUL KARARI

Aşağıda okuyunuz

Bütün Ortakların Hakkı Verilmeden Kooperatif Tasfiye Edilemez

YARGITAY 23. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2012/5064
KARAR NO : 2013/439
TARİH: 21/1/2013
Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
Davacı vekili, müvekkilinin, dava dışı S.S….İnan Sosyal Sigortalılar Yapı Kooperatifine 1982 yılında üye olduğunu, parasal yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen kooperatifçe kendisine bir konut verilmediğini, kooperatif yöneticileri tarafından usulsuz ve sahte işlemlerle üyeliğinin ketmedildiğini, kooperatif tarafından davacının bilgisi dışında üyeliğinin bir başka kooperatife aktarıldığını, bu nedenle üyeliğinin sona erdiğinin bildirilmesi üzerine, üyelik tesbiti için açtıkları …Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 1992/917 esas sayılı davanın da karar aşamasında iken kooperatifin tüzel kişiliğinin sona erdiği gerekçesiyle reddedildiğini, kooperatifin borçlarından 5 yılı süreyle ortakları olan davalıların sorumlu olması gerektiğini ileri sürerek, müvekkiline verilmeyen konuta karşılık fazlaya ilişkin talep hakkı saklı kalmak şartıyla şimdilik 2.000,00 TL tazminatın davalılardan tahsilini, 30.09.2002 tarihli ıslah dilekçesiyle de tazminat alacağına dava tarihinden itibaren reeskont faizi işletilmesini talep ve dava etmiştir.

Şerefriye Bedelinin Tespiti için Maliyetlerin Belirlenmesi Gerekir..

T.C.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi

Esas No : 1999 / 378
Karar No : 1999 / 2471
Karar Tarihi : 1999-03-22

ÖZÜ :

KOOPERATİFÇE ŞEREFİYE ALACAĞINDAN DOLAYI GİRİŞİLEN İCRA TAKİBİNE KARŞI, KOOPERATİF ORTAĞI TARAFINDAN AÇILAN, İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA, KOOPERATİF ANASÖZLEŞMESİ UYARINCA MALİYET BELİRLEMESİ YAPILIP YAPILMADIĞI, KONUTLAR İÇİN ORTAKLARCA YAPILACAK ÖDEMELERİN BİTİRİLİP BİTİRİLMEDİĞİ VE ŞEREFİYE BEDELLERİNİN KOOPERATİFE Mİ YOKSA ORTAKLARA MI ÖDENECEĞİ ARAŞTIRILMADAN EKSİK İNCELEME İLE HÜKÜM KURULMASI HATALIDIR.

Aşağıda okuyunuz

Mahkeme Şerefiye Bedelini Azaltıp-Çoğaltabilir..

T.C.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi

Esas No : 2000 / 7352
Karar No : 2000 / 8638
Karar Tarihi : 2000-11-06

ÖZÜ : 

Mahkemece yapılacak olan iş, anasözleşme 61. maddesine uygun bir kıymet taktiri bulunup bulunmadığını, itirazlar üzerine ne gibi işlem yapıldığını, kesinleşen bir kıymet taktiri bulunup bulunmadığını tespit ile hasıl olacak sonuca göre davalının ödemesi gereken kesinleşmiş bir miktarın olup olmadığının belirlenmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde eksik incelemeye dayalı olarak karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Aşağıda okuyunuz

Konut Dağıtımı ile ilgili Yargıtay Kararı

T.C. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi

Karar Tarihi: 2005-02-07    Esas No: 2004 / 4188     Karar No: 2005 / 744

ÖZÜ :

1163 SAYILI KOOPERATİF KANUNU’NUN 42 NCİ VE ANASÖZLEŞMENİN 23 NCÜ MADDE HÜKMÜNDE, GENEL KURULUN DEVREDEMEYECEĞİ YETKİLER ARASINDA, KONUTLARIN DAĞITIMI İLE İLGİLİ BİR YETKİDEN BAHSEDİLMEMİŞTİR. DİĞER YANDAN, A, B VE C GRUBU DAİRELER KENDİ İÇİNDE ORTAKLARA AYRI AYRI DAĞITILIP TAHSİS EDİLDİĞİNE, DAVACININ DA İÇİNDE BULUNDUĞU D GRUBUNUN KOŞULLARI KENDİ İÇİNDE AYNI, DİĞER GRUPLAR KARŞISINDA FARKLI OLDUĞUNA GÖRE, DAVACININ MEMNUNİYETSİZLİĞİ NEDENİYLE AÇTIĞI BU DAVANIN KABULÜ İLE DİĞER GRUPLARIN KUR’ASININ İPTALİNİN, AĞIR ZARARLARA VE HAK KAYIPLARA YOL AÇACAĞININ DA GÖZETİLMESİ VE DAVANIN ESASEN BU NEDENLE DE REDDİ GEREKMEKTEDİR.

Aşağıda okuyunuz

Kooperatif; Konutu Yapılmamış Bir Tek Ortak Kalsa Dahi, O’na Konut Yapmak Zorundadır.

T.C.

Yargıtay

11.  Hukuk Dairesi

Karar Tarihi: 1990-05-17    Esas No: 1989 / 5472        Karar No: 1990 / 3910

 

ÖZÜ :

ORTAKLARINI KONUT SAHİBİ YAPMAK AMACIYLA KURULAN DAVALI KOOPERATİFİN DİĞER BÜTÜN ORTAKLARINA KARŞI İFA ETTİĞİ VECİBESİNİ SADECE DAVACIORTAĞA KARŞI İFADAN KAÇINMASI EŞİT DAVRANMA İLKESİNE AYKIRIDIR. KOOPERATİF İNŞAATLARININ BİTMİŞ OLMASI DAVACI İÇİN KONUT YAPILMASINI İMKANSIZ KILMAZ. BİR TEK KONUT İÇİN YENİDEN İNŞAATA BAŞLANMALIDIR.

  Aşağıda okuyunuz

KOOPERATİFLERİN VERGİ MÜKELLEFİYETLERİ

KOOPERATİFLERİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDA DURUMU

Koopeartifler ve Kooperatif Ortakları ile ilgili Vergileri ayrı ayrı ele alarak inceleyelim..

Aşağıda okuyunuz

AYRILAN ORTAĞIN DÖVİZ ALACAĞI

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 

Tarih: 02/10/2006 Esas No: 2005 / 8779 Karar No: 2006 / 9579 

 Özü : 

MAHKEMECE, DAVALI VEKİLİNİN ORTAKLIKTAN AYRILANLARA GERİ ÖDEMELERİN TL. CİNSİNDEN YAPILMASINA İLİŞKİN GENEL KURUL KARARI ALINDIĞI SAVUNMASI ÜZERİNDE DE DURULARAK, ÖDENEN AİDAT İSTER YABANCI PARA, İSTER TL OLARAK MUHASEBELEŞTİRİLMİŞ OLSUN, YABACI PARA OLARAK İADE EDİLMESİNE İLİŞKİN ALINMIŞ BİR GENEL KURUL KARARI BULUNUP BULUNMADIĞININ ARAŞTIRILMASI VE SONUCUNA GÖRE TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKİRKEN, EKSİK İNCELEMEYE DAYALI OLARAK YAZILI ŞEKİLDE HÜKMEDİLMESİ DOĞRU OLMAMIŞ, KARARIN BOZULMASI GEREKMİŞTİR.

Aşağıda okuyunuz

ORTAĞIN ALACAĞI GENEL KURULDAN BİR AY SONRA MUACCEL OLUR VE ORTAK TEMERRÜT FAİZİNE HAK KAZANIR.

Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 

Tarih: 21/10/2009 Esas No: 2008 / 2965 Karar No: 2008 / 6530

 Özü : 

DAVACININ İHRACININ KESİNLEŞTİĞİ 2004 YILININ BİLANÇO GENEL KURULU 15.01.2005’DE YAPILDIĞINDAN, DAVACIYA İADE EDİLECEK AİDAT BEDELLERİ TOPLAMI BUNDAN BİR AY SONRA MUACCEL OLDUĞUNDAN, BU TARİHTEN İTİBAREN DAVACININ TEMERRÜT FAİZİNE HAK KAZANACAĞI DİKKATE ALINMASI GEREKİR.

Aşağıda okuyunuz

Tasfiye Halindeki Kooperatif

SORU

 10 yıldır süren tasfiye halindeki kooperatifte tasfiye memuruyum.

Bizden önceki yönetimde (3 ay önce) yol yapım işi için firmayla anlaşılmış. Fakat verilen tekliflerden en pahalısı ve herhangi bir sözleşmede yapılmamış. Devamlı para ödeniyor.

Başkan eski başkan, ben karşı geldim istifa et dedi ve genel kurula gitmek istiyor.

Kooperatifin gayrımenkulü var ucuza satılmasına üyeler razı değil.

Kooperatifin Alacakları – borçları var.

Yeni bir kooperatif  kurup devir edilse olur mu?.

Kooperatiftedeki savurganlık ve fazla ödemeleri nereye şikayet edebiliriz.

 

Aşağıda okuyunuz

KOOPERATİFLERDE AİDAT ÖDEMESİ

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 

Tarih: 21/12/2006 Esas No: 2005 / 9078 Karar No: 2006 / 13665

 İLGİLİ KANUNLAR:

 818 BORÇLAR KANUNU ( Madde 90 )
 2004 İCRA VE İFLAS KANUNU ( Madde 67 )

 Özü : 

DAVALI ORTAK BİR KISIM ÖDEMELERİ POSTA YOLUYLA KONUTTA TESLİMLİ OLARAK GÖNDERMİŞ, FAKAT BU ÖDEMELER KOOPERATİF TARAFINDAN KABUL EDİLMEMİŞTİR.

Aşağıda okuyunuz

TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİNİN KURULUŞU, GENEL KURUL BELGELERİ

SORU:

Kuracağımız tarımsal kalkınma kooperatifi ile ilgili bazı sorularımız var.
  
Kendi köyümüz dışından 3 kişiyi 7 kişilik yönetim kuruluna yazmak istiyoruz. Bu kişilerin ikametgahlarını köye aldıracağız.  Bunun bir mahzuru olur mu?

Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin kuruluşu ile işlgili bilgiler verir misiniz?

 

Aşağıda okuyunuz

TARIM SATIŞ KOOP. DE BAĞKUR KAYDI

SORU:

SAYIN MUZAFFER BEY ÖNCELİKLE BİZLERİ AYDINLATTIGINIZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.

BENİM SORUNUM  GÜNEYDOĞU FISTIK TARIM SATIŞ KOOPERATİFİNE 07.11.1968 YILINDA ORTAKLIĞIM BAŞLADI. FAKAT BAĞKUR KAYDINIZ YOK DEDİLER

ORTAKLIK KAYDI OLANLARIN BAĞKUR KAYDI BULUNMASI GEREKMEZMİ.

BANA AÇIKLAYICI BİLGİ VERMENİZ MÜMKÜN MÜ?

 

Aşağıda okuyunuz