AYRILAN ORTAK ALACAĞINI GENEL KURULDA BİLANÇONUN KABULÜNDEN BİR AY SONRA İSTEME HAKKINA SAHİPTİR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 

Tarih: 25/02/2008 Esas No: 2007 / 82 Karar No: 2008 / 2196 

İlgili Mevzuat:

1163 KOOPERATİFLER KANUNU ( Madde 17 )
818 BORÇLAR KANUNU ( Madde 101, Madde 104 )

Özü : 

KOOPERATİF ORTAKLIĞINDAN AYRILAN ÜYE ÖDEDİĞİ PARALARI ÇIKARILDIĞI YILIN BİLANÇOSUNUN GENEL KURULCA KABULÜNDEN BİR AY SONRA İSTEME HAKKINA SAHİPTİR. KANUNDAN DOĞAN BİR MUACCELİYET DURUMU GERÇEKLEŞTİĞİNDEN, AYRICA İHTARA GEREK OLMADAN FAİZ İŞLEYECEKTİR. MAHKEMECE, İHRAÇ KARARININ KESİNLEŞTİĞİ YILA AİT BİLANÇONUN GÖRÜŞÜLDÜĞÜ GENEL KURUL TARİHİNDEN BİR AY SONRA DAVACININ ALACAĞININ MUACCEL HALE GELDİĞİ GÖZETİLEREK, İŞLEMİŞ FAİZİN BUNA GÖRE BELİRLENMESİ GEREKİR.
Aşağıda okuyunuz

KOOPERATİF ORTAKLIĞI

 KOOPERATİFE ORTAK OLMA

 Soru – Kooperatife ortak olurken hangi hususlara dikkat etmek gerekir?

 – Kooperatife ortak olmadan önce kişisel araştırma yapılmalıdır.

 Soru – Kooperatife nasıl ortak olunur?

 – Kooperatife ortak olmak için yazılı olarak yönetim kuruluna başvurulur.

Kooperatif Ortağından Daire Satın Alan, Kooperatif Ortaklığını da Devralmış olur mu? -2-

T.C.

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ

E. 2007/9453    K. 2008/12844    Tarih. 17.11.2008

• KOOPERATİF ÜYELİĞİNİN ZIMNEN OLUŞMASI

• KOOPERATİF ÜYELİĞİNDEN İHRAÇ

• GENEL KURUL KARARI

Aşağıda okuyunuz

Kooperatiften ayrılan ortağın alacağının taksitlendirilmesi…

SORU:

Sayın meslektaşlarım.

Stajyer avukatım ve yardımınıza ihtiyacım var. Kooperatif genel kurulu üyelikten ayrılan bir üyesinin ödemesini taksitle yapacağı yönünde genel kurulda karar alabilir mi? Erteleme değil, taksitle ödeme.

Şimdiden teşekkür ederim.

 CEVAP:

 (Soruda bahsi geçen kooperatifin cinsi belirtilmediğinden, biz bunu “Yapı Kooperatifi” olarak kabul edip, cevap vermeye çalışacağız.)

Aşağıda okuyunuz

Yabancı Kişiler Kooperatif Ortağı Olabilir mi?

Yabancı Uyruklu kişilerin Kooperatif Ortaklığı

Soru: Yabancı uyruklu kişiler kooperatife ortak olabilir mi?

Gerek Kooperatifler Kanunu ve gerekse Bakanlığımızca hazırlanan tip ana sözleşmelerde yabancı uyruklu kişilerin kooperatif ortağı olmalarını engelleyen herhangi bir hüküm bulunmamakla birlikte, bu hususta yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de taşınmaz mal edinmeleri hakkındaki hükümler saklıdır. Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de taşınmaz edinmeleri, Tapu Kanununun 35’inci Maddesinde düzenlenmiş, bu maddede 2005 yılı sonlarında yapılan ve 2006 yılı başında yürürlüğe giren değişiklikle, yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Ülkemizde taşınmaz edinimlerine ilişkin yeni esaslar getirilmiştir.

Aşağıda okuyunuz

Kooperatif Ortaklarında Aranacak Şartlar

Soru: Kooperatife alınacak ortaklarda aranacak şartlar nedir?

Kooperatife ortak olmak için aşağıdaki genel şartlar yanında, Kooperatifin Anasözleşmesinde bulunan şartlara da sahip olmak gerekir.

Aşağıda okuyunuz

Kooperatif Ortakları ile ilgili İşlemler -1-

YÖNETİM KURULUNUN ORTAKLARLA İLGİLİ GERÇEKLEŞTİRMESİ GEREKEN İŞLEMLER

Bir Kooperatife Kurucu veya ortak olarak üye olan gerçek ve tüzel kişilerin ilk muhatap oldukları kurul Kooperatifin Yönetim Kuruludur. Yönetim Kurulu bir Kurul olarak çalıştığı halde; bunun bir Başkanı ve Üyeleri var. Ortağın Kurulla muhatap olması bu üyeler ve bu kurulun aldığı kararlarla oluşmaktadır.

Bu yazımızda ortağın Yönetim Kurulla ilişkisi ve Yönetim Kurulunun ortakla ilgili yapması gereken işlemler ele alınacaktır.

Aşağıda okuyunuz

Genel Kurula İtiraz Edilen İhraç Kararı İçin Mahkemeye Başvurulamaz.


Yargıtay 11. Hukuk Dairesi


Tarih: 10/12/1990  Esas No: 1989 / 7857 Karar No: 1990 / 7899

Özü :

YÖNETİM KURULUNUN İHRAÇ KARARINA KARŞI, GENEL KURULA İTİRAZ EDİLMİŞSE VE GENEL KURUL HENÜZ BİR KARAR VERMEMİŞSE, YÖNETİM KURULU KARARINA KARŞI AÇILMIŞ OLAN DAVANIN REDDİ GEREKİR.

Aşağıda okuyunuz

Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkındaki Şikâyet; Üyenin Yasal Hakkı Olup, Aleyhte Faaliyet Olarak Nitelenemez.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi

Tarih: 11/02/1991  Esas No: 1989 / 8788 Karar No: 1991 / 777

Özü :

ALEYHE FAALİYET AÇIKÇA KANITLANAMADIKÇA ÜYENİN KOOPERATİF ALEYHİNE FAALİYETİNDEN BAHSEDİLEREK İHRACINA KARAR VERİLEMEZ.

Aşağıda okuyunuz

Toplantı Nisabı Olmaksızın Alınan Ortaklığa Kabul Kararı


Yargıtay 11. Hukuk Dairesi

Tarih: 18/02/1991  Esas No: 1989 / 9126 Karar No: 1991 / 995

Özü :

HER NE KADAR DAVALI ÇOĞUNLUK OLMADAN GEÇERSİZ KARAR İLE ORTAKLIĞA ALINMIŞSA DA KOOPRETİFÇE ÖDEMEYE DAVET EDİLMESİ VE ÖDEMELERİNİN ALINMASI NEDENİYLE ZIMNEN ORTAK OLARAK KABUL EDİLDİĞİ SONUCUNA VARILMALIDIR.

Aşağıda okuyunuz

S.S.K Kredi Şartını Taşımamak Tek Başına İhraç Nedeni Olamaz

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi

Tarih: 18/02/1991  Esas No: 1989 / 9203 Karar No: 1991 / 1042

Özü :

SSK.’DAN KREDİ ALACAK KOŞULLARA HAİZ OLMADIĞINDAN KOOPERATİFÇE İHRAÇ EDİLEN ANCAK, BU KREDİYİ KARŞILAMAYA HAZIR OLDUĞUNU BEYAN EDEN DAVACININ, TEK BAŞINA KREDİ ALMAK İÇİN GEREKLİ KOŞULLARA HAİZ OLMAMASI, İHRAÇ NEDENİ SAYILAMAZ. BU NEDENLE USULÜNE UYGUN İHTARLAR DAHİ YAPILMADAN VERİLEN İHRAÇ KARARININ İPTALİ GEREKİR.

Aşağıda okuyunuz

Kooperatif Üyeliğinin Tespiti

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi

Tarih: 30/04/1991  Esas No: 1990 / 1633 Karar No: 1991 / 2732

Özü :

KOOPERATİF YETKİLİLERİNCE İMZALANMIŞ ÖZEL SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNCE KOOPERATİFE ORTAK KABUL EDİLDİĞİ VE KENDİSİNE DAİRE TAHSİSİ YAPILDIĞI DOSYA KAPSAMINDAN ANLAŞILDIĞINA GÖRE MAHKEMECE İSTEM DOĞRULTUSUNDA HÜKÜM KURULMALIDIR.

Aşağıda okuyunuz

İhraç Kararının İptali

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi

Tarih: 24/09/1996  Esas No: 1996 / 5898 Karar No: 1996 / 6017

Özü : KOOPERATİFTEN ÇIKARILMA KARARININ İPTALİ İÇİN; DAVACININ TZDK MENSUPLARININ SAĞLIK KORUMA DERNEĞİ ÜYESİ OLUP OLMADIĞININ, DERNEĞİN KOOPERATİFLE BİRLEŞMESİ NETİCESİNDE KOOPERATİF ORTAĞI OLUP OLMADIĞININ DAVALI KOOPERATİFİN SİCİL DOSYASI VE BAŞKACA DELİLLERLE İNCELENEREK KARAR VERİLMELİDİR.

Aşağıda okuyunuz

Yargıtay Kararında Maddi Hata Bulunması Kooperatif Üyesine Hak Sağlamaz

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi

Tarih: 16/04/1999  Esas No: 1999 / 1486 Karar No: 1999 / 2912

Özü :

DAVACI TARAFINDAN KOOPERATİF ALEYHİNE ALACAK DAVASI AÇILMIŞ OLDUĞUNDAN, BU DAVA DAVALI KOOPERATİFİN ALACAK İSTEMİNE KARŞI BİR TAKAS-MAHSUP DAVASI NİTELİĞİNDEDİR. BU DAVA İLE KOOPERATİFÇE İLK İHTARNAME İLE İSTENİLEN ALACAK MİKTARI ARTIK ÇEKİŞMELİ BİR ALACAK DURUMUNA GELMİŞTİR. BU AŞAMADAN SONRA DAVALI KOOPERATİFİN, İKİNCİ İHTARI ÇEKMESİ VE BİLAHARE DAVACI HAKKINDA İHRAÇ KARARI VERMESİ KANUNA AYKIRIDIR.

Aşağıda okuyunuz

Noter İhtarı Kooperatife Ulaştığı Tarih İtibariyle Üye Ortaklıktan Çıkmış Sayılır

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi

Tarih: 28/03/2005  Esas No: 2004 / 6304 Karar No: 2005 / 2848

Özü :

DAVA, DAVACI KOOPERATİF GENEL KURULUNCA KARAR ALTINA ALINAN KATKI PAYININ TAHSİLİ AMACIYLA BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ İSTEĞİNE İLİŞKİNDİR. SOMUT OLAYDA İSTİFA İRADESİNİ 4.6.1999 TARİHLİ NOTER İHTARI İLE GÖSTEREN DAVALI, İHTARIN KOOPERATİFE ULAŞTIĞI 14.6.1999 TARİHİ İTİBARİYLE ORTAKLIKTAN ÇIKMIŞ SAYILMALIDIR. BU DURUMDA DAHA SONRAKİ TARİHTE GERÇEKLEŞEN GENEL KURULDA ALINAN KATKI PAYI KARARINDAN SORUMLU BULUNMAYIP HAKKINDA AÇILAN DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

Aşağıda okuyunuz

Kooperatif Üyeliğinin Tespiti

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi

Tarih: 22/04/1999  Esas No: 1999 / 620 Karar No: 1999 / 3137

Özü : DAVACININ KOOPERATİF ÜYESİ OLDUĞUNUN TESPİTİ İSTEMİ BULUNMAMASINA RAĞMEN, BU KONUNUN MAHKEMECE İNCELENİP KARARA BAĞLANMASI, HAKİMİN, TARAFLARIN TALEPLERİ İLE BAĞLI KALACAĞI İLKESİNE AYKIRILIK OLUŞTURUR.

Aşağıda okuyunuz

Genel Kurulda Alınan İhraç Kararı, Ortak O Genel Kurula Katılsa Bile, Tebliği Gerekip, Üç Aylık Dava Açma Süresi, Tebliğ Tarihinden İtibaren Başlar.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi

Tarih: 10/07/2006  Esas No: 2005 / 7907 Karar No: 2006 / 8236

Özü :

DAVACI M.’NİN, HER İKİ ORTAKLIKTAN İHRACINA YÖNELİK OLARAK ÜÇ AYLIK SÜRE DOLMADAN GENEL KURULDA GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE YÖNETİM KURULUNA İTİRAZ ETTİĞİ, ESASEN HER İKİ DAVACININ İHRAÇLARINA YÖNELİK İSTEMİN 06.04.2003 TARİHLİ GENEL KURULDA GÖRÜŞÜLEREK İHRAÇLARININ KABULÜNE KARAR VERİLDİĞİ, BU KARARIN DAVACILARA AYRI AYRI BİLDİRİLDİĞİ, ÜÇ AYLIK SÜRE DOLMADAN DAVACILARIN İŞ BU DAVAYI AÇTIĞI DİKKATE ALINMADAN VE DAVACI M.’NİN SÜRESİNDE GENEL KURULA İTİRAZDA DA BULUNMADIĞINDAN BAHİSLE HÜKÜM KURULMASI DOĞRU OLMAMIŞTIR.

Aşağıda okuyunuz