Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (No: 2012/50)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLEME TEBLİĞİ   (TEBLİĞ NO: 2012/50)

30 Haziran 2012 CUMARTESİ     Resmî Gazete   Sayı : 28339

 

Aşağıda okuyunuz

Kooperatiflerin Denetimi

KOOPERATİFLERİN YASAL DENETİMİ konusundaki Sorunuza cevabımız:

Kooperatiflerin Yasal Denetimi genel bir anlam. Denetimi kimin yapacağına göre cevabı değişecektir.

Denetimi yapacak mercilere göre nasıl bir denetim yapılacağı aşağıdaki Kooperatifler kanunu maddelerinde açıklanmaktadır.

Bunlar incelendiğinde kanuni hükümler görülecektir.

Bir de bu hususta çeşitli Yargıtay kararları vardır ki, bunları sitemizde görebilirsiniz.

Aşağıda okuyunuz

Kooperatif Kuruluş İzni Nereden Alınır ?

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca

KURULUŞ İZNİ NASIL VERİLİR?

Kooperatif kuruluş ve anasözleşme değişikliğine ilişkin işlemler esas olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yürütülmektedir. Ancak, yürütülen bu işlemlerden bazı tür kooperatiflerin kuruluş ve bunların belirli anasözleşme değişikliklerine izin verme işlemleri, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerince yerine getirilmektedir.

Aşağıda okuyunuz

Kooperatif Anasözleşmelerinin Temin Edileceği Yerler

Anasözleşme ve Genel Durum Bildirimlerinin Temin Edileceği Yerler

Aşağıda okuyunuz

Kooperatiflerin Kuruluş İşlemleri

KOOPERATİF KURULUŞU İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER

Aşağıda okuyunuz