Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Soruları

SORU:
(Gelen sorular düzeltme yapılmadan konulmakatdır)

bizim 60 üyeli bir kamyoncular koperatifimiz var. koperatif başkanı 1 dönem müdürlük yaptı.2 dönemdirde başkan olarak görev yapmaktadır. koperatifin gelirini istedği gibi harcamakta ve hiç kimseye danışmadan bazı ihalelere gidip istediği fiyatı verip üyelerine hiç bir bilgi vermemektedir.

5 kişilik yünetimdeki 3 kişi ile anlaşıp istedikleri kararları almaktadır. 3 kişilk denetleme kurulu ile anlaşarak, gerçek bir denetleme yapılmamaktadır.

kendi maşını 1 yıda 400 tl arttırmaktadır ve yönetimdeki ve denetimdeki şahıslara bir ücret ödemektedi. bunlar kanunen yasalmıdır . öcretler konusundaki kararların genel kurulda alınması gerekmezmi.

başkanımız, esnaf ve sanaatkarlar derneği başkanlığını, esnaf kefalet koperatifi başkanlığını da yürütmektedir kanunen bu uygunmudur.

genel kurul mecburi kaç yılda bir yapımalıdır.

ayrıca bir üye kamyonunu satmış ise , üyeliği davam ediyormu ve aidat ödemeye mecburmudur, bu üyenin yerine geçici ve uzun bir süre kooperatifte başka bir araç çalıştırılabilinir mi.

bana bukonuda yardımcı olup yazariseniz sevinirim .02.03.2010

  Aşağıda okuyunuz

Kooperatiflerin Denetimi

KOOPERATİFLERİN YASAL DENETİMİ konusundaki Sorunuza cevabımız:

Kooperatiflerin Yasal Denetimi genel bir anlam. Denetimi kimin yapacağına göre cevabı değişecektir.

Denetimi yapacak mercilere göre nasıl bir denetim yapılacağı aşağıdaki Kooperatifler kanunu maddelerinde açıklanmaktadır.

Bunlar incelendiğinde kanuni hükümler görülecektir.

Bir de bu hususta çeşitli Yargıtay kararları vardır ki, bunları sitemizde görebilirsiniz.

Aşağıda okuyunuz

Kooperatif Kuruluş İzni Nereden Alınır ?

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca

KURULUŞ İZNİ NASIL VERİLİR?

Kooperatif kuruluş ve anasözleşme değişikliğine ilişkin işlemler esas olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yürütülmektedir. Ancak, yürütülen bu işlemlerden bazı tür kooperatiflerin kuruluş ve bunların belirli anasözleşme değişikliklerine izin verme işlemleri, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerince yerine getirilmektedir.

Aşağıda okuyunuz

Kooperatiflerde Anasözleşme Değişiklik işlemleri

ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNE İZİN VERİLMESİ İŞLEMLERİ

Aşağıda okuyunuz

Kooperatif Anasözleşmelerinin Temin Edileceği Yerler

Anasözleşme ve Genel Durum Bildirimlerinin Temin Edileceği Yerler

Aşağıda okuyunuz

Kooperatiflerin Kuruluş İşlemleri

KOOPERATİF KURULUŞU İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER

Aşağıda okuyunuz

Denetçilerin Sorumlulukları

Denetçilerin sorumlulukları

1.Genel hüküm

2.Sorumluluğun hükümleri

3.Sorumluluk halleri

4.Denetçiler için cezai sorumluluk

5.Dava açılması

6.Sorumluluktan kurtulma

7.Yetkili mahkeme

8.Zamanaşımı

* Denetçinin azledilmesi halinde tazminat talebi mümkün müdür?

* Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliklerine seçilmeye kimse istekli değilse ne yapılmalıdır?

* Genel kurulca Yönetim ve Denetim kurulu üyelerine ücret verilmesi mümkün müdür?

Aşağıda okuyunuz

Denetçilerle ilgili konular..

* Denetçilerin Seçimi Nasıl Olur?

* Denetçi seçilen tüzel kişilerin temsilci ataması nasıl olur?

* Denetçilerin sayısı ne kadar olmalıdır?

* Denetçi olma şartları nelerdir?

* Denetçilik görevinin sona ermesi

* Denetçiliğin boşalması

* Denetçilerin çalışma usulü

* Denetçilerin görevleri

* Denetçilerin temsil yetkisi var mı?

* Yönetim Kurulu üyelerinin üyelik şartlarının araştırılması

* Denetçilerin yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açma hakkı

* Denetçilerin hakları nelerdir?

* Denetçilerin yükümlülükleri

Aşağıda okuyunuz

Akrabalık, Kan Hısımlığı, Sıhri Hısımlık nedir ?

*   3. derece akrabalık

*  Kan Hısımlığı

*  Üstsoy-altsoy (Usul ve füru) hısımlığı

*  Civar Kan Hısımlığı

* Sıhri Hısımlık

Aşağıda okuyunuz

Defterler ve Belgeler

TİCARET HUKUKU VE MUHASEBE UYGULAMALARI AÇISINDAN DEFTERLER VE BELGELER

* Defterler
* Türk Ticaret Kanunu
’nun 66. maddesi hükümlerine göre Defterler
* Vergi Usul Kanunu’ndaDefterlerin Açılış Tasdikleri
* Defterlerin Kapanış Tasdikleri ve Kapanış Tasdiki Yaptırılmamasının Sonuçları

* Yevmiye Defteri
Envanter Defteri Kapanış Tasdikinin Yaptırılmaması
* İcra İflas Kanunu Açısından
Defterlerin ispat Gücü

Aşağıda okuyunuz

Sosyal Güvenlik Kurumunun Siğortalılar Konusundaki Tebliği

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE SİGORTALI SAYILANLAR, SAYILMAYANLAR, SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI, KURUMA BİLDİRİLMESİ VE SONA ERMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Resmî Gazete 28 Eylül 2008 PAZAR  Sayı : 27011 Aşağıda okuyunuz

Kooperatiflerde En Düşük Ortaklık Payı 100.- TL oldu

KOOPERATİFLERDE BİR ORTAKLIK PAYI DEĞERİNİN 100 TL (YÜZ TÜRK LİRASINA) YÜKSELTİLMESİ VE KOOPERATİFLERCE YAPILMASI GEREKLİ OLAN İŞLEMLERE İLİŞKİN TEBLİĞ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

14 Ocak 2010 Resmî Gazete Sayı : 27462

Aşağıda okuyunuz

Kıdem Tazminatı Konusunda Makale

KIDEM TAZMİNATI UYGULAMASI

Makale Yazarı: Muzaffer Deligöz   Aşağıda okuyunuz