Hizmet Tespiti, Part-time, full-time çalışma

Hizmet Tespiti davasında; Part-time, full-time çalışma yapılıp yapılmadığı nazara alınmakta, konu bilirkişinin verdiği rapor ve şahitler nazara alınarak çözümlenmektedir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu , E: 2004/10-296, K: 2004/000299, Tarih: 26.05.2004

Aşağıda okuyunuz

Fazla Mesai Ücreti Hakkında

  • FAZLA ÇALIŞMA YAPTIĞINI İDDİA EDEN İŞÇİ BU İDDİASINI İSPATLAMAKLA YÜKÜMLÜDÜR.

  • İŞÇİNİN İMZASI BULUNAN BORDRO SAHTELİĞİ İSPAT EDİLMEDİKÇE KESİN DELİLDİR.

  • BORDRODA FAZLA ÇALIŞMA BÖLÜMÜNÜN BOŞ OLMASI YA DA BORDRONUN İMZASIZ OLMASI HALİNDE FAZLA ÇALIŞMA OLGUSU HER TÜRLÜ DELİL İLE İSPATLANABİLİR.

  • İMZALI BORDROLARDAN FAZLA ÇALIŞMA YAPILDIĞI ANLAŞILIYORSA İŞÇİNİN DAHA FAZLA ÇALIŞMA YAPTIĞINI İLERİ SÜRMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR.ANCAK, İŞÇİNİN BORDROYU İHTİRAZI KAYITLA İMZALAMIŞ OLMASI HALİNDE GÖRÜNENDEN DAHA FAZLA ÇALIŞMA YAPILDIĞI İDDİA EDİLEBİLİR.

Bu konudaki bir Yargıtay Kararı şöyledir:

T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

Esas No:2009 / 14643  Karar No: 2009 / 2944   Karar Tarihi: 2009-10-27

Aşağıda okuyunuz

Tatil Ücretleri – Prim Alacağı konusunda Yargıtay Kararı

YARGITAY  9. Hukuk Dairesi

E.2004/127     K.2004/22056

HAFTA VE GENEL TATİL ÜCRETİ -PRİM ALACAĞI

Özet

FESİHTEN SONRA VE DAVACIYA İŞÇİLİK HAKLARININ ÖDENDİĞİ SIRADA DÜZENLENEN VE DAVACI İŞÇİNİN İMZASINI TAŞIYAN SÖZ KONUSU İBRANAMEDE AÇIKÇA BELİRTİLEN KALEMLERLE İLGİLİ OLARAK DAVALI İŞVERİNİN İBRA EDİLDİĞİNİN KABULÜ GEREKİR.

Aşağıda okuyunuz

Kıdem, İhbar Tazminatı, Yıllık İzin Ücreti, Fazla Çalışma Ücreti ve Genel Tatil Ücreti

YARGITAY   9. Hukuk Dairesi

E.2005/8639    K.2005/37026

GENEL TATİL ÜCRETİ – İHBAR TAZMİNATI – KIDEM TAZMİNATI

Özet

İHBAR TAZMİNATI VE İZİN ÜCRETİNDEN SON İŞVEREN TEK BAŞINA SORUMLUDUR. KIDEM TAZMİNATINDAN İSE, ÖNCEKİ İŞVEREN ÇALIŞTIRDIĞI SÜRE VE ÜCRETLE SINIRLI OLMAK ÜZERE HER İKİ İŞVERENİN, GENEL TATİL ÜCRETİNDEN İSE HER İŞVERENİN KENDİ NEZ-DİNDE ÇALIŞILAN SÜRELERLE SORUMLU TUTULMASI GEREKİR.

Aşağıda okuyunuz

İhbar ve Kıdem Tazminatı, Fazla Çalışma, İzin ücreti, Tatil Ücretlerinin ödetilmesi

YARGITAY  9. Hukuk Dairesi

2003/828 E.N , 2003/11783 K.N.

* DAVANIN HUSUMET YÖNÜNDEN REDDİ

* DELİLLERİN TOPLANMASI

* ESAS HAKKINDA HÜKÜM VERİLMESİ

* İŞYERİ ÜCRET BORDROSU

* SİGORTA GİRİŞ BİLDİRGESİ

Aşağıda okuyunuz

Fazla Mesai – İş Güvencesi – Kötü Niyet Tazminatı

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi

E.2006/14716     K:2006/33208

FAZLA MESAİ ÜCRETİ – İŞ GÜVENCESİ – KÖTÜ NİYET TAZMİNATI

Özet

İŞ KANUNU ‘NUN 18. MADDESİ UYARINCA OTUZ VE DAHA FAZLA İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞ YERLERİNDE ÇALIŞAN, ALTI AY VE ÜZERİ KIDEMİ BULUNAN İŞÇİLER İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDADIR. AYNI YASA ‘NIN 17/5. MADDESİNE GÖRE ANCAK İŞ GÜVENCESİ KAPSAMI DIŞINDAKİ İŞÇİLER KÖTÜ NİYET TAZMİNATI İSTEYEBİLİR.

HAFTALIK İŞ SÜRESİ OLAN 45 SAATİ AŞMAYAN ÇALIŞMA SÜRESİ İÇİN FAZLA MESAİ ÜCRETİ ÖDENMEZ.

Aşağıda okuyunuz

Kıdem ve Kötü Niyet Tazminatları, Fazla Çalışma ve İzin Ücreti, Vergi İadesi ile Ücret Alacağı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi
Esas No.: 2002/26754   Karar No.: 2003/8865    Tarih: 21.5.2003

Karar Özeti:
Duyuma bağlı tanık anlatımlarına itibar edilmemeli ve işçilik haklarına ilişkin hesaplamalarda, itiraz edilmeksizin imzalanmış bordrolar esas alınmalıdır.
1475 sayılı İş K. 26; 4857 sayılı İş K. 32

Aşağıda okuyunuz

Kıdem tazminatı, Yıllık Ücretli İzin, Fazla Mesai ve Genel Tatil Çalışma ücreti alacakları

T.C. YARGITAY
Dokuzuncu Hukuk Dairesi
E. 2007/37108   K. 2008/6384   T. 25.3.2008

· ÜCRETİN ÖDENMEMESİ

· ÜCRETİN KAPSAMI

· 4857 s. İŞ KANUNU [Madde 24] [Madde 41]
Aşağıda okuyunuz