İŞÇİ ALACAKLARININ ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI, FESİH TARİHİ…

YARGITAY 22. Hukuk Dairesi

ESAS: 2013/11375   KARAR: 2014/12648

Davacı, kıdem tazminatı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, davanın reddine karar vermiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Aşağıda okuyunuz

İŞÇİ ÜCRETLERİNİN GEÇ VEYA EKSİK ÖDENMESİ NEDENİYLE FESİH…

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi

ESAS: 2012/10428   KARAR: 2014/17228

Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret alacağı ile yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Aşağıda okuyunuz

Konut Kapıcılarının Yasal Hakları

Konut Kapıcılarının; yasal hakları; 4857 sayılı İş Kanunu ve yönetmeliklerle  belirlenmiştir.

Çalışma Süreleri ve Ara Dinlenme Hakları:

·  Çalışma süreleri yaz ve kış düzenlenebilir.

·  Çalışma süresi 45 saat olarak düzenlenmiştir.

·  Sözleşme ile artar veya eksilir.

·  45 saati haftanın belirli günlerinde yoğunlaştırılması yapılabilinir.

·  Çalışma süresi konut kapıcısının işyerinde bulunduğu süredir.

·  Aynı binada ikamet ediyorsa işyerinde çalışma biçimine göre günlük çalışma süresi en çok dörde bölünebilir.

·Ara dinlenme çalışma süresinden sayılmaz.

 Konut Kapıcılarının Diğer Hakları

·Ücretleri İş Kanunu esasına göre düzenlenir ve ödenir.

·İş Kanunu statüsünden hafta tatili verilir ,ücreti ödenir.

·  2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda yer alan tatil günlerinde, kapıcının çalıştırılıp çalıştırılamayacağı iş veya toplu iş sözleşmelerinde belirlenir.

·  Bu günlere ilişkin ücretler, İş Kanununun 47 nci maddesine uygun olarak ödenir.

·Kapıcıya İş Kanunu hükümlerine göre yıllık ücretli izin kullandırılır.

Aşağıda okuyunuz

APARTMAN KAPICILARININ İŞTEN ÇIKARILMASI

Apartmanlarda görev yapan Kapıcıların işten çıkarılmasına Kat Malikleri Kurulu karar verir. Bu görev daha önce Yöneticiye verilmişse, Yönetici de işten çıkarma yapabilir.

Gerek Yöneticilerin gerekse Kapıcıların bu konudaki hak ve görevlerini, kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre özetleyerek aşağıya alıyoruz: Aşağıda okuyunuz

Kapıcının işten çıkarılması..

SORU:

SAYIN MUZAFFER BEY
BEN 01-11-1990 YILINDAN BERİ 20 DAİRELİK BİR APARTMANDA KALORİFER ATEŞCİSİ VE KAPICI OLARAK GÖREV YAPMAKTAYIM
YENİ YÖNETİM BENİM İŞİMİN FESHİ İÇİN KARAR  ALMIŞ
BANA HERHANGİ BİR İHBAR GELMEDİ BİR YIL SONRADA YAŞIM DOLMASI NETİCESİNDE EMEKLİ OLACAĞIM
ŞİMDİ BANA NASIL BİR PROTOKOL İZLENECEK
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATIMI NASIL HESAP YAPTIRACAĞIZ
AYRICA KALORİFERİN YANDIĞI KIŞ SÜRESİNCE VE BAYRAM İZİNLERİNDE MESAİ VE TAZMİNAT ALABİLİRMİYİM
YÖNETİMİN HERHANGİ BİR İZİN DEFTERİ DE YOK BENİM YILLIK İZİN KULLANDIĞIMA DAİR HERHANGİ BİR TUTANAKDA YAPILMADI BUNLARA İSTİNADEN BENİM İŞİMİN FESHİ HALİNDE NE GİBİ HAKLARA SAHİP OLABİLİRİM
BU HAKLARI ALABİLMEM İÇİN NEREYE MÜRACAAT YAPMAM GEREKİYOR
AYDINLATIRSANIZ MEMNUN OLURUM SAYGILAR.

  Aşağıda okuyunuz

APARTMAN KAPICILARININ İŞTEN ÇIKARILMASI

Apartmanlarda görev yapan Kapıcıların işten çıkarılmasına Kat Malikleri Kurulu karar verir. Bu görev daha önce Yöneticiye verilmişse, Yönetici de işten çıkarma yapabilir.

Gerek Yöneticilerin gerekse Kapıcıların bu konudaki hak ve görevlerini, kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre özetleyerek aşağıya alıyoruz: Aşağıda okuyunuz

Apartman Hizmetlerinde İş Riski Sınıfı

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Riks belirlenbmesinde en önemli husus İşyerlerinin Tehlike Sınıfıdır.

Aşağıda Apartmanların tehlike sınıfını gösteren Bakanlık Listesinin ilgili kısmı alınmıştır.

Diğer İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi için burayı TIKLAYIN

 

 81.21.01 Binaların genel temizliği (daire, apartman, büro, fabrika, kurum,   mağaza vb. her türlü binanın genel temizliği dahil, pencere, baca, sanayi makinesi, vb. uzmanlaşmış temizlik faaliyetleri hariç)

Az Tehlikeli

 68.32.02

Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan gayrimenkul yönetimi faaliyetleri (apartman ve site yöneticiliği, mobil ev alanlarının, müşterek mülkiyetli konutların, devre mülklerin, ikamet amaçlı olmayan mülklerin, vb. yönetimi)

Az Tehlikeli

APARTMAN GÖREVLİSİNİN KIDEM TAZMİNATI

SORU:

Apartman görevlimiz 25 yılını doldurarak emekliliği hak etti.

Kıdem tazminatını öderken kat maliklerinden birisi ben 25 yıldır burada değilim ben iki yıldır buradayım, iki yıllık tazminata ortağım der. Böyle bir şey olur mu?

Hukuken ne yapmalıyız.

Not: kıdem tazminatı diye bir şey toplanmamış ancak son dört yıldır kıdem tazminatı olarak aidatlara ayda 20.-tl eklenmiş 13 daireden toplanan ancak son dört yılda toplanan miktar var

Kalan kısmını kat malikleri nasıl ödemeli.

Aşağıda okuyunuz

KAPICILARDAN VERGİ KESİNTİSİ YAPILMAZ

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23/6. maddesinde;

“Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği, süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlardır.) (Mürebbiyelere ödenen ücretler istisna kapsamına dahil değildir.) gelir vergisinden istisna edileceği”  hükmü yer almıştır.

Bu hükme göre, ücretlerin vergiden istisna edilmesi öngörülen hizmetçiler, özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği, süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık, kalorifercilik gibi özel hizmetlerde çalıştırılan kişilerdir.

————–

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı -Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü
TARİH :19.12.2005 -  SAYI :B.07.1.GİB.4.34.16.01/GVK-61

Yıllık İzinlerin Bölünmesi

 Yıllık İzinlerle ilgili işci-işveren olarak birçok sorunun cevabını arayanlar için aşağıda www.Alomaliye.com sitesinde yayınlanmış çok değerli b ir yazıyı aşağıya alıyoruz.

Cumhur Sinan Özdemir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi -Ankara  (25 Ocak 2010)

İŞÇİNİN YILLIK İZİN BÖLÜNMESİ NASIL OLABİLİR?  [1]

Yıllık izin hakkı bir dinlenme iznidir. Bir yıl boyunca çalışıp izne hak kazanan işçinin bu hakkını kullanması ruh ve sağlık durumu açısından önem taşır. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez ve tek taraflı olarak feragat edilemez.

Aşağıda okuyunuz

YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI NE ZAMAN KULLANILMALI ?

İŞÇİ, İZİN HAKKINI NE ZAMAN KULLANMALIDIR?

Hüseyin İrfan FIRAT

Personel ve İnsan kaynakları Yönetimi Danışmanı

28 Temmuz 2011

Aşağıda okuyunuz

Yıllık İzinde Eski Hizmetler…

YILLIK ÜCRETLİ İZİN HESABINDA ESKİ HİZMETLER DİKKATE ALINIR MI?

Hüseyin İrfan FIRAT

Personel ve İnsan kaynakları Yönetimi Danışmanı

11 Temmuz 2006 Aşağıda okuyunuz

Küçük işçilerle, 50 yaş üzeri işçilerin Yıllık ücretli İzni, en az 20 gündür.

Bir işçinin Yıllık Ücretli İzin hakkı ;

a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört gün,

b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi gün,

c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı gün ücretli izin verildiği halde;

1- 18 yaş altındaki işçilerle,

2- 50 yaş üzeri işçilere, bir yılını doldurdukları takdirde, kıdem şartı aranmaksızın  yılda en az 20 gün yıllık izin verilir. 

Yıllık ücretli izin hakkını kazanabilinmesi için işçinin 1 tam yıl çalışmış olması esastır.  Kanunen 1 tam yıl çalışma süresini dolduran işçinin kıdem yılına bakılarak verilen izin süresi yukarıdaki 2 özel duruma göre farklılık gösterir.

 

Yargıtay’ın Yıllık Ücretli İzin İle İlgili Kararı

T.C. YARGITAY  9. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/14044   K. 2005/4568    T. 17.2.2005

  • İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ TALEBİ (Yıllık Ücretli İzin Alacağı Fesih Tarihinde Muaccel Olduğundan Zamanaşımının Bu Tarihten Hesaplanması Gereği)
  • YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI (Fesih Tarihinde Muaccel Olduğundan Zamanaşımının Bu Tarihten Hesaplanması Gereği)
  • ZAMANAŞIMI (Yıllık Ücretli İzin Alacağı Fesih Tarihinde Muaccel Olduğundan Zamanaşımının Bu Tarihten Hesaplanması Gereği)

İlgili maddeler: 1475/m.52      4857/m.53,54,57

ÖZET : Dava, işçilik alacaklarının tahsili talebine ilişkindir. Yıllık ücretli izin alacağı fesih tarihinde muaccel olur. Bu nedenle zamanaşımı süresi de fesih tarihinden itibaren hesaplanmalıdır. Davacı davasını fesihten hemen sonra ve zamanaşımı süresi içinde açtığından yıllık ücretli izin alacağında bir zamanaşımı süresi söz konusu olmaz. Bu durumda tüm hizmet süresine ilişkin kullanılmayan yıllık izin ücretine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.

Aşağıda okuyunuz

YILLIK ÜCRETLİ İZİNE İLİŞKİN SORULAR

İŞCİLERİN YILLIK İZİNLERİ İLGİLİ SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR BİRÇOK KONUYA ÇÖZÜM GETİRMEKTE OLDUĞUNDAN SAYIN MÜFETTİŞİN YAZISINI AŞAĞIYA ALIYORUZ:

Cumhur Sinan Özdemir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı- İş Müfettişi – Ankara

 YILLIK İZİNE İLİŞKİN SORULARINIZIN YANITLARI

Yaz dönemi nedeni ile okuyucular gönderdikleri e-maillerde yıllık izinlere ilişkin ve yasal uygulamaya yönelik yüzlerce soru yöneltmişlerdir.

Sorular içinde işverenlerin geçmiş yıllara ait işçilerin birikmiş izinlerini iç yönetmelik, genelge vb. işlemlerle kaldırmaya yönelik eylemleri ve Kamu Bankalar – Belediye / Belediye Şirketlerinde kullandırılmayan 50-250 gün arasında yıllık izin alacakları dikkat çekici bulunmuştur.

Aşağıda okuyunuz

Emeklilerin Yıllık İzin Hakkı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN EMEKLİ OLAN BİR KİŞİNİN, DESTEK PRİMİ ÖDEYEREK, BİR İŞTE ÇALIŞMASI DURUMUNDA “YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI“NIN NE OLACAĞINI AÇIKLAYAN DEĞERLİBİR YAZIYI AŞAĞIDA SUNUYORUZ:

Emeklilerin Yıllık İzin Hakkı

Şerif AKCAN
TÜRKİYE GAZETESİ14.05.2007

Sosyal güvenlik kurumlarının herhangi birisinden emekli olan bir kişinin hizmet akdine istinaden çalışmaya başlaması durumunda SSK’ya sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekir. Genel anlamda emeklilik, çalışma gücü azalan bir kişinin iş veriminin düşmesi nedeni ile çalışma hayatından çekilmesidir. Bununla birlikte, ülkemiz için geçerli olan erken yaşta emeklilik nedeniyle, aylık bağlanan kişilerin çalışmaya devam ettiği bir gerçektir.

Bilindiği gibi 4957  sayılı İş Kanunu’nda “Yıllık Ücretli İzin Hakkı” düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeye göre, İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilerden işyerine girdiği günden başlayarak, deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olanlara yıllık ücretli izin verilir.

Aşağıda okuyunuz

Yıllık Ücretli İzin Konusundaki Kanun Hükümleri

  • Bir yılını doldurmuş işçiler, ücretli izin alma hakkı kazanır.
  • İşveren izin süresini bölemez.
  • İşçi izin süresince ücretli olarak başka bir işte çalışamaz. Çalıştığı taktirde izin ücreti işveren tarafından geri alınabilir.
  • İş kanunumuzda yıllık ücretli izin ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

 İş Kanunu (4857 sayılı)

Aşağıda okuyunuz

Yıllık İzin Ücreti

YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu

ESAS NO : 2011/9-596
KARAR NO : 2011/725

Taraflar arasındaki “yıllık izin ücreti” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;Giresun 1.Asliye Hukuk Mahkemesince (İş Mah. sıfatıyla) davanın kabulüne dair verilen 17.08.2010 gün ve E:257, K:318 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin 12.04.2011 gün ve E:2010/49532, K:2011/11130 sayılı ilamı ile;
(…Davacı vekili davacı işçinin davalıya ait işyerinde iş sözleşmesiyle çalıştığını, yıllık izin haklarının tam olarak kullandırılmadığını ileri sürerek yıllık izin ücreti isteğinde bulunmuştur.

Aşağıda okuyunuz

Kıdem Tazminatı – İş Aktinin Feshedilmesi Sonunda Yapılacak İşler- Kapıcı Dairesini Boşaltmak

Apartman görevlimizin çalışma süresi:  2 Yıl, 9 ay . Noter aracılığı ile ihbarname göndererek ………………. tarihinden itibaren iş akdini fesh ettiğimizi tebliğ ettik.

Bu kişinin izin ücretlerini ödedik. Pazar günü de izinli sayıldı.

  1. Fesih tarihi itibarı ile ne kadar tazminat ödememiz gerekir?
  2. Çıkış işlemlerini nasıl yapmamız gerekir?,
  3. Şu anda kullandığı apartman görevlisi dairesini nasıl boşalttıracağımız konusunda hangi yolları izlememiz gerekiyor.

 

Kapıcının Şikayeti..

Soru:

sayın muzaffer bey..

ben 01.04..2011  tarihinde kapıcılık yapmaya başladım.

bana binaya ait olmayan yerleri yaptırıyor yönetim.ben yapıyorum ama benim bir işim çıkınca bana saat yazıyor. fakat bende binaya ait olmayan yerleri  yaptırıyor ücret istedim vermiyorlar

bende buna istinaden tazminat isteye bilirmiyim ve bazı bina görevli arkadaşlarımı  çarşıya yönetim  gönderdiği zaman yol parası veriyormuş, bana yönetim vermiyor ben istedim bana vermedi 

bunları delil olarak kullansam bana yönetim tazminat öder mi hak sahibi olur muyum  bana yol gösterir misiniz

saygılar  

teşekkür ederim

Aşağıda okuyunuz