YÖNETİCİ KAT MALİKLERİNİN VEKİLİ OLARAK SORUMLUDUR..

BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEMESİ NEDENİYLE PAYDAŞ OLMAYAN YÖNETİCİYE KARŞI AÇILACAK DAVA, 634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN 33. MADDESİNİN KAPSAMI DIŞINDADIR. BU DAVADA GÖREVLİ YARGI YERİ ASLİYE MAHKEMESİDİR. YÖNETİCİ, KAT MALİKLERİNE KARŞI VEKİL GİBİ SORUMLUDUR.

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi

22/09/1981     E: 1981 / 7947   K:  1981 / 8997

Aşağıda okuyunuz

DIŞ CEPHE BOYASI

SORU:
208 dairelik bir sitede 700 bin TL dış cephe boya karari 2. olaganustu toplanti ile alinmis.  Katilim 61 vekalet 11 1 red

Bu isin yapimasi icin sizin cevaplarda 4/5 gibi algiladim.%51 diyen var. 2 toplanti gelenlerin 1 fazlasi diyen var. hangisi doğru nasil yapilir .
Aşağıda okuyunuz

Eski Yöneticinin Defterleri vermemesi

SORU: 

10 daireli bir apartmanda 2009 yılında sadece yönetici seçildi.2010 Şubat ayında apartmanda sorunlar bitmediğinden yönetimi 6 daire sahibi ile toplantıya çağırdık. Ancak yönetici toplantıyı terk etti ve hesapları inceletmiyor ve apartman karar defterlerini vermediğinden 6 oyla beni yönetici seçtiler. Şimdi Karar defterini nasıl alacağım. Eski yöneticiye iyi yollardan ulaşamıyorum nasıl bir yasal yollara başvuracağım. Beni aydınlatırsanız sevinirim.

Aşağıda okuyunuz

Yönetici Ücret Alabilir mi?

SORU: 

Oturmuş olduğum apartmanda iki sene kadar yöneticilik yaptım ve aidatlarımı da tam olarak ödedim. Daha sonradan öğrendiğime göre yöneticilik yapan kişiler kanunen aidatlarının yarısını ödeme hakkına sahiplermiş, buna göre yeni yönetimden geçmişe dönük haklarımı isteyebilir miyim? Bana bu konuda bilgi verirseniz sevinirim.

Aşağıda okuyunuz

Apartman Yöneticisi

SORU:

Olağan üstü toplantı yapıldı.40 dairelik bir apartmanda 12 kişi ancak katıldı bu üçüncü toplantı ama yeterli kişi olmadığı için yapamadık daha önce. Yönetici ayrılmak ister, alacak arkadaşımız 12 kişinin imzasıyla yönetici seçilebilir mi yasal mıdır, yönetici devralırken nelere dikkat etmelidir, kaç tane yardımcısı olur yöneticinin 5 yıldır muhasebeciye hizmet karşılığı makbuz kestirmemiş, sahiplerinden para istemekte, bankaya hesap açmamış. Bunun için yönetimi alacak arkadaş ne yapmalı.

Aşağıda okuyunuz

KAPICI DAİRESİNİN MESKENE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

YARGITAY  5 HUKUK DAİRESİ
KARAR TARİHİ. 17.11.1986   ESAS NO. 1986/15352     KARAR NO. 1986/15314

DAVA : Taraflar arasındaki 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası uyarınca işyeri olarak kullanılan meskenin eski haline dönüştürülerek davalının tahliyesi ve ortak yer olan kapıcı dairesinin eklenti olarak tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalılar vekilleri yönünden süresinde verilen dilekçelerle istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Aşağıda okuyunuz

Apartmanlarda Harcama Detaylarını Her Ay Vermek…

SORU:

20 dairelik bir apartmanda yöneticiyim. Her ay 90 TL aidat topluyoruz. (Kapıcı+elektrik+su+diğer giderler için) Her ay aidat makbuzlarına sadece ”aidat” ibaresini koyuyoruz. Yani ayrıntıları yazmıyoruz. Gelir gider defterinde zaten ayrıntıları yazıyoruz. Aidat makbuzunu ayrıntılı yazmak zorunda mıyız? Bu konuda özellikle bir kanun maddesi varsa onu sizden rica ediyorum. Çünkü kiracılardan biri aidat makbuzunun ayrıntılı olmasını istiyor.

Aşağıda okuyunuz

Yöneticinin yapacağı işler..

SORU:

Ana gayrimenkulün dış cephe mantolamasının yapılması/yapılmaması veya başka bir onarım yapılması konusunda yönetim kurulu, Kat malikleri kurulundan karar almadan, avans toplayabilir mi? Aşağıda okuyunuz

Kat Malikleri Kurulunu Toplama

Benim sorum : İşyerimiz için yangın merdiveni vs. düzenlemesindeki değişiklikten dolayı itfaye tarafından onay verilmiyor , dolayısıyla ruhsat alamıyoruz. Bunun ile ilgili ortak alanlarda yapılacak tamir yenileme ve onarım için görüşeceğimiz Apartman yöneticisi Yurt dışında ve 1,5 ay sonra gelecekmiş. Bizim bu durumda yapabileceğimiz bir şey var mı? 

Onun yerine çağrı yapıp toplantı kat maliklerinden toplantı isteye bilirmiyiz? Aşağıda okuyunuz

Kat Malikleri Kurulu Kararlarına Karşı Dava Hakkı

T.C. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Esas No : 2011 / 243
Karar No : 2011 / 1980
Karar Tarihi : 2011-02-17

ÖZÜ : 5711 SAYILI YASA’DA, BU YASANIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ 14.11.2007 TARİHİNDEN ÖNCE ALINMIŞ KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARI HAKKINDA HANGİ SÜREDE DAVA AÇILABİLECEĞİNE DAİR BİR GEÇİŞ HÜKMÜNE YER VERİLMEDİĞİNDEN MADDEDE SÖZÜ EDİLEN SÜRELERİN YASANIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN SONRA ALINMIŞ OLAN KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARINA KARŞI AÇILAN DAVALARDA UYGULAMA İMKANI VARDIR.

DAVA : Dava dilekçesinde, 26.09.2005 günlü kat malikleri kurulu kararının 4. maddesinin iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Aşağıda okuyunuz