Apartman Dairelerinde Avukat Büroları açmak için Kat Maliklerinin rızası aranmayacak..

Avukatlık Kanununda yapılan bir değişiklikle, bundan böyle apartman dairelerinde Avukatlık Bürosu açmak için Kat Maliklerinin izni gerekmeyecek.  Bu konuda Kat Mülkiyeti Kanunu ile Yönetim Planındaki maddeler geçerli olmayacak.

Bu konudaki kanun değişikliği şöyle;

Avukatlık Kanunu
Madde 43 –
(Ek cümleler : 6460 – K.T: 17.4.2013-R.G.T: 30.04.2013 / m.3) “23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre ana gayrimenkulün mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde kat maliklerinin izni ve benzeri şartlar aranmaksızın avukatlık büroları faaliyet gösterebilir. Bu konuda, yönetim planındaki aksine hükümler uygulanmaz.”

 

Doktor Muayenehanesi Açılabilir mi?

SORU:

Apartmandaki Dairelerde, diğer maliklerden izin alınmadan Muayenehane açılabilr mi?

 CEVAP:

“YÖNETİM PLANI” bakmak gerekir. Eğer Yönetim Planında Apartman dairelerinin sadece konut olarak kullanılacağı, başka bir gayeye tahsis edilemeyeceği hakkında hüküm varsa, apartman dairelerinde işyeri açılamaz. Aşağıda okuyunuz

Apartman Girişindeki Dükkanların Durumu

SORU:

Merhabalar;

Bizim apartman altında dükkanımız 18 metrekare dükkanımız bulunmakta. Apartman yöneticisi dış cephe tadilatı yaptırmakta ve apartman altındaki dükkanları 3 dükkanı 1 daire sayıp dükkan sahiplerini de sorumlu tutmakta. Dükkanların girişi apartman girişinden ayrı. Yanlış bilmiyorsam dükkan girişi apartman girişinden ayrı ise bu gibi sorumlulukları yoktur. Ayrıca otomatik, asansör  aidatı gibi sorumlulukları yoktur.

Konu ile alakalı bilgi paylaşımınızı rica ederim.

İyi çalışmalar.

Aşağıda okuyunuz

Tapuda Dükkan olarak Kayıtlı Yerde Cafe-Bar açılabilir..

T.C. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Karar Tarihi: 04-07-1995  Esas No: 1995 / 7122  Karar No: 1995 / 7929

ÖZÜ : DAVA KONUSU BAĞIMSIZ BÖLÜM DÜKKAN NİTELİĞİNDE OLUP YÖNETİM PLANININ, MESKENLERİN EĞLENCE YERİ OLARAK KULLANILAMAYACAĞINA İLİŞKİN HÜKMÜ KAPSAMINDA BULUNMADIĞINDAN, SÖZKONUSU YERİN KAFE-BAR OLARAK KULLANILMASINDA DOĞRUDAN KANUNA AYKIRI BİR DURUM YOKTUR. ANCAK KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA TÜM KAT MALİKLERİNİN BİRBİRLERİNİ RAHATSIZ ETMEME YÜKÜMLÜLÜKLERİ BULUNDUĞUNDAN, DAVALI BU YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEDİĞİ TAKDİRDE BAĞIMSIZ BÖLÜMDE İCRA ETTİĞİ FAALİYETİN DURDURULMASINA KARAR VERİLEBİLİR.

Aşağıda okuyunuz

Apartmanda Sünnetçi-İğneci-Pansumancı gibi Sağlık İşyerleri açılamaz

T.C. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Esas No: 1996 / 10646   Karar No: 1996 / 11528     Karar Tarihi: 19-12-1996

ÖZÜ : KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN BAĞIMSIZ BÖLÜMDE DOKTOR MUAYENEHANELERİ AÇILABİLMESİNE İZİN VEREN HÜKMÜNÜN, SÜNNETÇİLİK, İĞNECİLİK, PANSUMANCILIK GİBİ MESLEKLERİN İCRA EDİLDİĞİ SAĞLIK KABİNLERİNE DE TEŞMİLİ DOĞRU DEĞİLDİR.

Aşağıda okuyunuz

Apartmanda Açılan İş Yerinin Levhası Hakkında Yargıtay Kararı

T.C. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Esas No: 1997 / 3388   Karar No: 1997 / 4869    Karar Tarihi: 15-05-1997

ÖZÜ : ANA GAYRİMENKULÜN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜNÜ DERSHANE OLARAK İŞLETEN DAVALIYA KAT MALİKLERİNİN, ANA GAYRİMENKULÜN İMARİ DURUMUNA VE BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN NİTELİKLERİNE GÖRE, BELİRLENEN ESASLAR DAİRESİNDE TESPİT EDİLECEK CİNS VE EBATTA TANITICI LEVHA KOYMASINA İZİN VERMEK ZORUNDADIRLAR.


Aşağıda okuyunuz

Apartmanda Pansiyon açmak

T.C. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Esas No: 1998 / 5555     Karar No: 1998 / 6226     Karar Tarihi: 27-05-1998

ÖZÜ : YARGITAY UYGULAMALARINDA, BAĞIMSIZ BÖLÜM SINIRLARINI VE EKLENTİLERİNİ GEÇMEMEK VE MESKEN OLARAK KULLANILMAK KOŞULUYLA, MESKENLERİN PANSİYON OLARAK KULLANIMI KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN 24. MADDESİNDEKİ YASAK KAPSAMINDA GÖRÜLMEMEKLE BİRLİKTE, BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN OTEL OLARAK KULLANIMI BU UYGULAMA DIŞINDADIR.

Aşağıda okuyunuz

İşyerinden Kaynaklanan Kokunun Giderilmesi

İşyerinden çıkan kokunun apartmanı rahatsız etmesi durumu..

T.C. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Karar Tarihi: 1998-06-02      Esas No: 1998 / 4556       Karar No: 1998 / 6461

ÖZÜ : MAHKEMECE YAPILACAK ARAŞTIRMA SONUCUNDA, PROJE DEĞİŞİKLİĞİ GEREKTİREN BİR TADİLATA GİDİLMEDEN ANAGAYRİMENKULÜN DİĞER MALİKLERİNİ RAHATSIZ ETTİĞİ SABİT OLAN PASTA-BÖREK İMALATINDAN KAYNAKLANAN KOKUNUN GİDERİLMESİNİ SAĞLAYACAK ÖNLEMLER BELİRLENEREK BUNLARIN YAPIMININ EMREDİLMESİ, PROJE DEĞİŞİKLİĞİ OLMADAN BU ÖNLEMLERİN ALINMASI MÜMKÜN DEĞİL İSE, PASTA-BÖREK İMALİ ÖNGÖRÜLEREK PROJELENDİRİLMEMİŞ OLAN BAĞIMSIZ BÖLÜMDE BU FAALİYETLERİN YASAKLANMASI GEREKİR.

Aşağıda okuyunuz

Tapuda İşyeri Gösterilen Yerlerde Kafe açılabilir mi?

Tapuda İşyeri olarak gösterilmiş yere Gazino-Kafe yapılabilir mi ?

T.C. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Karar Tarihi: 1998-07-02 Esas No: 1998 / 6747 Karar No: 1998 / 8261

ÖZÜ : BAĞIMSIZ BÖLÜM, TAPU KAYDINA GÖRE İŞYERİ NİTELİĞİNDE OLDUĞUNDAN KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN 24. MADDESİNİN UYGULANMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR. GAZİNO YA DA KAFE-BAR OLARAK KULLANILMASINA YASAL ENGEL BULUNMAYAN BAĞIMSIZ BÖLÜMDEKİ FAALİYETİN DİĞER KAT MALİKLERİNİ RAHATSIZ EDİP ETMEDİĞİNİN TESPİTİ, RAHATSIZLIK SÖZKONUSU İSE BU DAVRANIŞLARA SON VERİLMESİ İÇİN UYGULANACAK TEDBİRLERE HÜKMEDİLMESİ GEREKİR.

Aşağıda okuyunuz

Apartman Dairesinde Avukatlık Bürosu açılabilir mi ?

Apartmanda Avukatlık Bürosu açılabilmesi için, öncelikle Yönetim Planına bakılmalıdır..

T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu

Karar Tarihi: 2002-12-20   Esas No: 2002 / 18-772     Karar No: 2005 / 1090

ÖZÜ : YÖNETİM PLANININ, 23.MADDESİNDE < Bağımsız bölümlerin kat malikleri kurulunca oy birliği ile verilmiş kararı olmadıkça tapuda yazılı niteliğine uygun olamayan şekilde kullanılamayacağı > HÜKMÜ YERALMAKTADIR.YÖNETİM PLANINDA YAPILAN BU DÜZENLEME İLE, BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN AHLAKA VE ADABA AYKIRI BİR ŞEKİLDE KULLANIMI KESİNLİKLE YASAKLANDIKTAN SONRA, MESKENİN DİĞER BİR ŞEKİLDE KULLANILMASINI KAT MALİKLERİ KURULUNUN OYBİRLİĞİYLE VERECEĞİ KARARIN BULUNMASI KOŞULUNA BAĞLAMIŞTIR. BU, KÜTÜKTE KAYITLI NİTELİĞİ DIŞINDA TÜM KULLANIM BİÇİMLERİNİ KAPSADIĞINDAN, BÜRO NİTELİĞİNDE KULLANIMIN DA YASAKLANDIĞI AÇIKTIR.

Aşağıda okuyunuz

Apartmanda Muayenehane Açmak İçin Kat Maliklerinin izni Gerekir mi?

Apartmanda Muayenehane açmak için Kat Maliklerinin izni Gerekir mi ?

1-Böyle bir durumda öncelikle, Apartman Yönetimi kurulurken Bütün Kat Maliklerinin imzasını taşıyan ve Tapu İdaresine verilmiş olan “YÖNETİM PLANI” bakmak gerekir. Eğer Yönetim Planında Apartman dairelerinin sadece konut olarak kullanılacağı, başka bir gayeye tahsis edilemeyeceği hakkında hüküm varsa, apartman dairelerinde işyeri açılamaz.

2-Eğer Yönetim Planında bu konuda hüküm yoksa; Doktor muayenehanesi, muhasebe bürosu, mühendislik bürosu gibi işyerlerinin açılabilmesi için Kat Maliklerinin onayı gerekmez. Bugüne kadar verilmiş Yargıtay kararları bu yöndedir. Bunlardan birini aşağıya alıyoruz.

3- Apartmanda üretim yapan işyeri veya umuma açık işyeri (Kahvehane, oyun salonu vs. gibi) açılmak için Kat Maliklerinin tamamnının onayının bulunması gerekir.

Bu Konudaki Kararı aşağıya alıyoruz:

Aşağıda okuyunuz