İŞÇİ ALACAKLARININ ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI, FESİH TARİHİ…

YARGITAY 22. Hukuk Dairesi

ESAS: 2013/11375   KARAR: 2014/12648

Davacı, kıdem tazminatı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, davanın reddine karar vermiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

İŞÇİ ÜCRETLERİNİN GEÇ VEYA EKSİK ÖDENMESİ NEDENİYLE FESİH…

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi

ESAS: 2012/10428   KARAR: 2014/17228

Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret alacağı ile yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

SİGORTA PRİMLERİNİN EKSİK YATIRILMASI HAKLI FESİH NEDENİDİR

YARGITAY 22. Hukuk Dairesi

ESAS: 2013/35997     KARAR: 2014/13537

Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, izin ücreti, fazla mesai, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

DIŞ CEPHE BOYASI

SORU:
208 dairelik bir sitede 700 bin TL dış cephe boya karari 2. olaganustu toplanti ile alinmis.  Katilim 61 vekalet 11 1 red

Bu isin yapimasi icin sizin cevaplarda 4/5 gibi algiladim.%51 diyen var. 2 toplanti gelenlerin 1 fazlasi diyen var. hangisi doğru nasil yapilir .
Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Konut Kapıcılarının Yasal Hakları

Konut Kapıcılarının; yasal hakları; 4857 sayılı İş Kanunu ve yönetmeliklerle  belirlenmiştir.

Çalışma Süreleri ve Ara Dinlenme Hakları:

·  Çalışma süreleri yaz ve kış düzenlenebilir.

·  Çalışma süresi 45 saat olarak düzenlenmiştir.

·  Sözleşme ile artar veya eksilir.

·  45 saati haftanın belirli günlerinde yoğunlaştırılması yapılabilinir.

·  Çalışma süresi konut kapıcısının işyerinde bulunduğu süredir.

·  Aynı binada ikamet ediyorsa işyerinde çalışma biçimine göre günlük çalışma süresi en çok dörde bölünebilir.

·Ara dinlenme çalışma süresinden sayılmaz.

 Konut Kapıcılarının Diğer Hakları

·Ücretleri İş Kanunu esasına göre düzenlenir ve ödenir.

·İş Kanunu statüsünden hafta tatili verilir ,ücreti ödenir.

·  2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda yer alan tatil günlerinde, kapıcının çalıştırılıp çalıştırılamayacağı iş veya toplu iş sözleşmelerinde belirlenir.

·  Bu günlere ilişkin ücretler, İş Kanununun 47 nci maddesine uygun olarak ödenir.

·Kapıcıya İş Kanunu hükümlerine göre yıllık ücretli izin kullandırılır.

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Yöneticinin Görevi İhmali

Soru:

Bizim apartmanda yöneticinin balkon gider borularının bakım ve onarımını periyodik olarak yapmayarak ve tıkanan bu giderleri sonucunda balkonlara dolan suları boruları kırarak suyu dışarı akıtmasından dolayı dairemde bulunan doğalgaz şofbeninin arızasına sebep olmaktadır.

Bu sorun yüzünden defalarca tamir ücreti ödedim ve kendisine bu durumu bildirmeme rağmen hala aynı şeyi yapmaya devam etti ve en son yapılan tamir ücretini ortak giderden düştüm ve ödemeyi reddettim. Bu konuyla ilgili servis faturam da var.

Bildiğim kadarıyla 634 sayılı kat mülkiyeti kanununa göre yönetici gerekli bakım ve onarımları yapmadığından dolayı bu tutarı tazmin etmek zorunda ama kendisi yazılı itirazlarıma rağmen hala şahsıma ait borç olarak göstermekte.Bu konuda ne yapmalıyım?

Ayrıca sizden ücretli danışmanlık almak için ne yapmalıyım ve bu ücret ne kadardır?

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Apartman Dairelerinde Avukat Büroları açmak için Kat Maliklerinin rızası aranmayacak..

Avukatlık Kanununda yapılan bir değişiklikle, bundan böyle apartman dairelerinde Avukatlık Bürosu açmak için Kat Maliklerinin izni gerekmeyecek.  Bu konuda Kat Mülkiyeti Kanunu ile Yönetim Planındaki maddeler geçerli olmayacak.

Bu konudaki kanun değişikliği şöyle;

Avukatlık Kanunu
Madde 43 -
(Ek cümleler : 6460 – K.T: 17.4.2013-R.G.T: 30.04.2013 / m.3) “23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre ana gayrimenkulün mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde kat maliklerinin izni ve benzeri şartlar aranmaksızın avukatlık büroları faaliyet gösterebilir. Bu konuda, yönetim planındaki aksine hükümler uygulanmaz.”

 

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

BELGELERİN SAKLANMASI

Rüknettin KUMKALE – YMM

22 Kasım 2013

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda zaman aşımı süresi

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun belgelerin Saklanması, saklama süresi başlıklı 82. Maddesi hangi belgelerin saklanması gerektiği, saklanma süreleri ile ilgili hükümler içermektedir. Türk Ticaret Kanunu’nun 82. Maddesi, gerekçesi ve bu madde içinde atıf yapılan Türk Ticaret Kanunu’nun 64 ve 65. Maddelerinin ilgili bölümleri aşağıya alınmıştır.

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Mantolama Konusunda Bir İhtilaf

SORU:

Toplam 9 daire ve 2 dükkandan oluşan bir apartmanda oturmaktayım.

Dükkan üzerinde ikamet eden 3 daire maliki dükkanlarda herhangi bir ısıtma sistemi bulunmadığını, dükkanlardan dolayı evlerinin soğuduğunu ifade ederek dış cephede yapılacak mantolama işlemine dükkan tavanlarının da dahil edilmesini talep etmektedirler.

Buna karşın dükkan sahipleri de dükkanın market olduğunu, faaliyetlerinin engelleneceği gerekçesiyle buna karşı çıkmaktalar.Yönetici olarak nasıl bir uygulama yapabilirim?
Yaptığım araştırmada hukuki bir dayanak bulamadım. Kat Malikleri Kurulunda mantolama işlemi için alınacak oy çokluğu kararına bu maddenin (dükkan tavanlarının izolasyonu) de ilavesi hukuken bir mahzur yaratır mı?
Yardımlarınız için teşekkürler.
Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Eski Yöneticinin Defterleri vermemesi

SORU: 

10 daireli bir apartmanda 2009 yılında sadece yönetici seçildi.2010 Şubat ayında apartmanda sorunlar bitmediğinden yönetimi 6 daire sahibi ile toplantıya çağırdık. Ancak yönetici toplantıyı terk etti ve hesapları inceletmiyor ve apartman karar defterlerini vermediğinden 6 oyla beni yönetici seçtiler. Şimdi Karar defterini nasıl alacağım. Eski yöneticiye iyi yollardan ulaşamıyorum nasıl bir yasal yollara başvuracağım. Beni aydınlatırsanız sevinirim.

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Yönetici Ücret Alabilir mi?

SORU: 

Oturmuş olduğum apartmanda iki sene kadar yöneticilik yaptım ve aidatlarımı da tam olarak ödedim. Daha sonradan öğrendiğime göre yöneticilik yapan kişiler kanunen aidatlarının yarısını ödeme hakkına sahiplermiş, buna göre yeni yönetimden geçmişe dönük haklarımı isteyebilir miyim? Bana bu konuda bilgi verirseniz sevinirim.

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Apartman Yöneticisi

SORU:

Olağan üstü toplantı yapıldı.40 dairelik bir apartmanda 12 kişi ancak katıldı bu üçüncü toplantı ama yeterli kişi olmadığı için yapamadık daha önce. Yönetici ayrılmak ister, alacak arkadaşımız 12 kişinin imzasıyla yönetici seçilebilir mi yasal mıdır, yönetici devralırken nelere dikkat etmelidir, kaç tane yardımcısı olur yöneticinin 5 yıldır muhasebeciye hizmet karşılığı makbuz kestirmemiş, sahiplerinden para istemekte, bankaya hesap açmamış. Bunun için yönetimi alacak arkadaş ne yapmalı.

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Yöneticinin Kat Maliki Olması Kanunen Şart Değildir.. Denetci ise Kat Maliki Olmalıdır

SORU: 

Yönetim planında mutlaka daire sahibi olanlar yönetime seçilebilir denmesine rağmen yönetici ve denetici kat maliki değildir. Mahkemeye kat malikleri kurulunu iptal davası açıldı. görüşünüz nedir. Sonuç ne olur acaba.

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

KAPICI DAİRESİNİN MESKENE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

YARGITAY  5 HUKUK DAİRESİ
KARAR TARİHİ. 17.11.1986   ESAS NO. 1986/15352     KARAR NO. 1986/15314

DAVA : Taraflar arasındaki 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası uyarınca işyeri olarak kullanılan meskenin eski haline dönüştürülerek davalının tahliyesi ve ortak yer olan kapıcı dairesinin eklenti olarak tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalılar vekilleri yönünden süresinde verilen dilekçelerle istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Apartman Masraflarından Kiracının Ödeyeceği…

SORU:

Ben bir binada kiracı olarak oturmaktayım, geçtimiz eylül ayında aidat giderleri yüzde yüz arttırıldı. temmuz 2013 itibari ile.de.yüzde 42 arttırıldı (90+90+70) benim bu durumda hiçbir şekilde mal sahibi olmadığım için itiraz hakkım olmadığı söyleniyor,.bu durumda ne.yapmam gerekir.

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Apartmanlarda Harcama Detaylarını Her Ay Vermek…

SORU:

20 dairelik bir apartmanda yöneticiyim. Her ay 90 TL aidat topluyoruz. (Kapıcı+elektrik+su+diğer giderler için) Her ay aidat makbuzlarına sadece ”aidat” ibaresini koyuyoruz. Yani ayrıntıları yazmıyoruz. Gelir gider defterinde zaten ayrıntıları yazıyoruz. Aidat makbuzunu ayrıntılı yazmak zorunda mıyız? Bu konuda özellikle bir kanun maddesi varsa onu sizden rica ediyorum. Çünkü kiracılardan biri aidat makbuzunun ayrıntılı olmasını istiyor.

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)