Yöneticinin istifası..

SORU: 

Apartman yöneticisi istifa etti.  İstifaya hakkım var, zarara uğruyorum” diyerek hiçbir şeye karışmıyor.

Yönetici istediği zaman istifa edebilir mi ?  Ne yapmalıyız.?

CEVAP:

Yöneticinin her zaman İstifa etme hakkı var. Ancak, kat maliklerini olağanüstü toplantıya çağırarak, dönemine ait hesabı vermesi ve ibra edilmesi gerekir. Yani; istifasını kat malikleri kuruluna vermesi gerekir. Aksi halde doğacak zarar ve ziyandan hukuken sorumlu olacaktır.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)