Konutunu Satan Ortağın Durumu

Konutunu Satan Ortağın Durumu

İşletme kooperatifine dönüşen bir Yapı kooperatifindeki Konutunu satan bir ortağın, İşletme Kooperatifine ortak olmak istememesi halinde ne yapılacaktır?

Ortaklık haklarını koruyarak konutunu satan ortakların, artık işletme kooperatifinde ortak olarak kalıp kalamayacaklarının saptanması için Anasözleşmenin ortaklık şartlarına ilişkin hükmüne bakılması gerekir.

Ortaklık için; sitede konut sahibi olmak şartı arandığı takdirde, konutunu satan kişi ortaklık niteliğini yitirecektir. Zira, ortaklık için aranan şartı taşımaz hale gelmektedir. Bu durumda, ilgili kişinin ortaklıktan çıkarılması gerekmektedir.

Ortaklıktan çıkarılan kişilerle hesaplaşmanın ise; anasözleşmenin, “Ortak Olmayanlarla Ortaklığı Sona Erenlerin Durumu ve Hesaplaşma” başlıklı maddesinde belirtilen kurallara göre yapılacaktır.

Bu da, alacakları o yılın bilançosuna göre hesap edilerek bilanço tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenecektir. (Koop. Kanunu madde:17)  Ortaklık payı dışında olan ve kooperatifin gayesini gerçekleştirmek için ortaktan alınan miktarlar (arsa bedeli, inşaat, altyapı gibi) bunun içindedir. Ortağın alacaklarından; bilançodaki genel giderlerden payına düşen kısım kesilir.

Ortakların alacak ve hakları, bunları isteyebilecekleri günden itibaren 5 yıl geçmekle zaman aşımına uğrar. (Koop. Kanunu madde:17/3)