Kooperatif hissesinde ortaklık mümkün değildir.

From: Ahmet …….[mailto:………………@gmail.com]
Sent: Sunday, December 11, 2011 1:20 PM
To: info@muzafferdeligoz.com.tr

Sayın Muzaffer Deligöz,

Sanayi sitesi yapı kooperatifi üyesiyim. Kooperatif ödemelerini karşılayamadığımdan, ağabeyimle birlikte ödemek zorunda kaldım. Üyelik benim adıma olmakla birlikte, gerçek olan yarısı benim, yarısı ağabeyimin üzerinedir.

Tapu tahsisinde Kooperatif Payı bölünmeksizin ,Tapunun 1/2 oranlı çıkartılmasını istemekteyim. Bakanlığın Kooperatif yönetici kitabında “Bir payın bölünmeksizin hisselere ayrılabileceği, hissedarların kendi aralarında seçecekleri bir temsilci ile kooperatifte temsil edileceği ” yazılmaktadır. (Miras yoluyla bölünmede olduğu gibi)

Şehircilik bakanlığı ve tapu iadesi kooperatife yazı ile bildirimde bulunun, kooperatif pay bölmeksizin hisselere ayırsın, bildirmesi halinde tapuyu 1/2 tahsisli alabilirsiniz der.

Kooperatif yöneticileri ise kanuni dayanak veya Yargıtay kararı gibi hukuki dayana getirin yapalım diyor. Bu konuda hukuki bir dayanak var mı? Yardımcı olabilir misiniz?

Saygılarımla,

Ahmet………

Ahmet Bey,

Kooperatifler Kanununun 19. maddesi ve Yargıtay kararlarına baktığımızda, kooperatif ortaklığının bölünmesi, kardeşinizle birlikte üye olmanız mümkün değil.

Tapu tescilindeki durumun ne olabileceğine dair bu güne kadar bir hüküm hatırlamıyorum. Ancak siz 2 ortak olabilirsiniz ama kooperatie biriniz kaydolur. Bu Kooperatifin tapuya bunlar 2 ortak, tapuyu şöyle verin demesi bence mümkün değil. Zira, sizin aranızdaki bir konu kooperatife kayıt olarak intikal edemeyeceğine göre, kooperatif bunu söyleyemez.

Size geldiğini anladığım “Şehircilik bakanlığı ve tapu iadesi kooperatife yazı ile bildirimde bulunulan; kooperatif pay bölmeksizin hisselere ayırsın, bunu bildirmesi halinde tapuya 1/2 tahsisli alabilirsiniz der” Sözü yazılı olarak  varsa, konu Tapu kanunu ve Yargıtay kararlarında aranabilir.

Bu çalışmayı yapabiliriz. Size de yapacağımız çalışmayı bir rapor halinde sunarız.

Selamlar..

Muzaffer Deligöz