Kooperatif Suçları Hakkında Bazı Yargıtay Kararları

Kooperatiflerdeki bazı suçlar hakkında Yargıtayın verdiği kararlar

Görevi savsama-suçun unsurlarının oluşmaması

Kooperatifler Yasasının 62/3. ve ek 2. maddeleri karşısında, yönetim kurulu üyesi
sanıkların, kooperatif anasözleşmesinde belirtilen genel kurul toplantısına çağrı yöntemine ve toplantı yeter sayısına ilişkin hükümlere uymama eylemlerinde, görevi savsama suçunun öğelerinin bulunmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçeyle hüküm kurulması,
YARGITAY 4. CD. 28.6.1Ş99, 5733-7627

________________

• Görevi ihmal suçu – Savunmanın araştırılıp yöntemince tartışılması gerekir.

Kooperatif yönetim kurulu üyesi olan sanıkların 1999 yılı Mart, Aralık aylarının katma değer vergisini ödememe, Eylül ve Ekim ayına ait vergileri de geç ödeme, Mart, Nisan, Mayıs, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait sigorta primlerini ödememek suretiyle kooperatifi zarara uğratma eylemlerinde,.“Kooperatifin parası olsa öderdik, maddi imkansızlık nedeniyle ödeyemedik” biçimindeki savunma araştırılıp yöntemince tartışılmadan görevi savsama suçundan hükümler kurulması,
YARGITAY 4. CD. 1.12.2003, 176 – 11893

________________

Davalar arasındaki eylemsel bağlantı ■ Davaların birleştirilmesi – Delillerin birlikte değerlendirilmesi ■ Eksik soruşturma

Kooperatif vekili olan sanık ve avukat hakkında, kooperatif ortağı olmadığı halde kooperatife ait dört villayı tapuda adına tahsisen tescil ettirdiğini ileri sürülmesi karşısında; kooperatif başkan ve üyelerin yargılandığı Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesinin 2002/369 sayılı dava dosyası ile bu dosya arasında eylemsel bağ bulunması nedeniyle CMK.nun 8 ve 10. maddeleri uyarınca davaların birleştirilmesi ve Bodrum 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan tapu iptali ve tescil davasına ait dava dosyasının içeriğine denetime olanak verecek biçimde tutanağa çevrilmesi ya da bu dosya arasına konularak delillerin birlikte değerlendirilmesi ve sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, eksik soruşturma ve yetersiz gerekçe ile beraat hükmü kurulması,

YARGITAY 4. CD., 10.05.2006, 13135 – 10760