Kullanım izni = İskan Ruhsatı

Öncelikle yardımlarınızdan dolayı teşekkürler….

Bizim sıkıntımız büyük,hiç bitmeyen bir kooperatif…
1999 yılında kurulan kooperatifimiz halen devam etmektedir.Kooperatifimiz 83 üyeden oluşmaktadır.Kat irtifakı tapularımız almış bulunmaktayız.Fakat yapı kullanım izni için kooperatif yönetimi süreyi uzatmakta,aidat ödemelerini arttırmakta,maliyetleri olduğundan yüksek tutarak bizleri borç batağına sürüklemektedir.
Biz kişisel olarak belediye ile görüştüğümüzde yardımcı olacaklarını söylediler. Fakat yönetim kendi mimarını getirip,bizleri iknaya zorlamaya çalıştı.
Benim sizden ricam kooperatif üyeliğinden ayrılma gibi bir hakkımız yokmu,zaten kooperatife borcumuz yok.Yada bireysel olarak belediye ile görüşüp durumumuzu anlatsak yapı kullanım izni için müracatımızı yapsak,bir problem olurmu ? Artık bütün üyeler kira öder gibi aidat ödemekten bıktı…

Kooperatif uzadıkça SSK ‘ya da borcumuz artıyor.

Bize bu konularda aydınlatıcı bilgi verirseniz,çok seviniriz….Şimdiden teşekkürler…

Nuran…….

Cevap:

1-Bazı Sorularınızın cevabı http://www.muzafferdeligoz.com.tr/category/kooperatifler/kooperatif-rehberi/tapu-islemleri/ Sitesinde var.

2-Ayrıca;    http://www.muzafferdeligoz.com.tr/2010/06/insaati-biten-kooperatif-tasfiye-edilmelidir/#more-2813 kısmını da okuyun.

3-Sizden hala inşaatla ilgili para isteniyorsa, şu durumu dikkate alın:

Kooperatifinizin Anasözleşmenin 61. maddesine göre; Arsa bedeli ile yapı masrafları ve yol-su-elektrik gibi müşterek tesis masrafları, okul-kütüphane-satış mağazaları-bahçe ve spor alanı gibi genel hizmet tesis bedellerinden her konuta düşecek olan miktar ile genel giderler ve yönetim masraflarından ortaklara düşecek paylar hesaplanmak suretiyle konutların geçici maliyetleri bulunur. Bundan sonra Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulacak en az 3 kişilik teknik heyet tarafından konutların yeri, yapı durumu ve sair özelliklerine göre kıymet takdir olunur.
Teknik heyet kararı bir rapora bağlanarak, tanzim tarihi ve imzaların doğruluğu bakımından noterce onandıktan sonra Yönetim Kuruluna tevdi edilir. Bu rapor, yönetim Kurulunca NOTER vasıtasıyla , taahhütlü Mektupla veya elden imza karşılığında ortaklara tebliğ edilir. Ortaklar tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde bu kıymetlere itiraz edebilirler. 15 günün geçmesi ile itiraz hakkı kesin olarak düşer. İtiraz edildiği takdirde, teknik heyet ile Yönetim Kurulunun kendi üyeleri arasından birer, itirazda bulunan ortaklar seçilecek bir kişiden oluşan 3 kişilik yeni bir kurul marifetiyle tekrar kıymet takdir olunur. Bu heyet tarafından tekdir olunan fark geçici maliyet bedellerine eklenir veya indirilir. Geçici maliyet tespitinden sonra yapılan masraflar kesinleşen kıymet takdiriyle orantılı olarak bölünerek kesin maliyet bulunur.
İtiraz taksitlerin ödenmesini geciktirmez. Her ortak kendisine düşen konutu kesin maliyet bedeli üzerinden kabule mecburdur. Ortaklar, Yönetim Kuruluna yazı ile bilgi vermek şartı ile kendilerine düşen konutları, diğer ortakların konutları ile değiştirebilirler.”

4-Tapuyu almadan hiçbir suretle Kooperatif üyeliğinden istifa etmeyiniz. Tapuyu (Kat Mülkiyeti Tapusu veya Kat Mülkiyeti Tapusu) alındıktan sonra istifa etmenizin size bir zararı olmaz.

5-KAT İRİTFAKI TAPULARINI ALMIŞ KOOPERATİF ÜYELERİNİN SADECE BİR TANESİ TAPUYA GİDİP, TAPULARININ KAT MÜLKİYETİNE ÇEVRİLMESİNİ İSTESE, TAMAMININ KAT MÜLKİYETİ YANİ MÜSTAKİL TAPULARI ALINIR. Tapuların alınması ile de Kooperatifin Feshedilmesi zorunluluk olur.

6-Kat irtifakı tapusunun Kat mülkiyetine çevrilmesi gerekli. Bunun için sizin gibi diğer arkadaşlarınızı da uyarın. Ve hemen Tapu’ya gidin. Yeni çıkan bir düzenlemede 1 kişi bile müracaat etse Kat mülkiyetine çevriliyor. Size sadece  “Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Ruhsatı)” gerekiyor. Bu da Kooperatifte var. Eğer Kooperatiften alamaz iseniz, Belediyeden alabilirsiniz. Bu bakımdan öncelikle Kat Mülkiyeti meselesini hallediniz. Eğer Kooperatif İskan Ruhsatı alamadı ise, inşaatta projeye aykırı yapılmış işler var olabilir. Bunu araştırın. Eğer böyle ise, 9 kişi noterden Yönetim Kuruluna ve Denetçiye  (İskan Ruhsatı alınmamasının sebeplerini görüşmek üzere) Genel Kurul Toplantısı isteyin. 10 Gün içinde Genel Kurulu toplantıya çağırmaları gerekir. Eğer çağırmazlarsa Mahkemeye giderek 5-10 gün içinde Genel Kurulun Toplanması kararını alabilirsiniz. Toplantıda bana yazdıklarınızı üyelere söyleyin ve İskan ruhsatı alınamaz durumda ise; yönetim Kurulu hakkında C.Savcılığına görevi ihmal ve usulsüzlük sebebiyle suç duyurusunda bulunun.

Kat Mülkiyetine çevrilme işlemi genelde şöyle olacak. (Size sadece 3,6 ve 7. maddedeki belgeler gerekli)

Gerekli Belgeler :

1. Genel İnşaat Projesi : Yapı veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı da açıkça gösterilmek suretiyle, proje müellifi mimar tarafından yapılan ve anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanan, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca onaylanan mimari proje ve birden çok yapılarda yerleşimlerini gösteren vaziyet planı alınması, Bir arsa üzerine birden fazla inşa edilen yapıların her birinin projede ayrı ayrı gösterilmesi ve blok yapılarda, her blok için ayrı proje verilmesi zorunludur.

2. Vaziyet Planı : Bir arsa üzerinde yapılan birden fazla yapıların (blok veya ayrı ayrı) arsa içindeki konumu, varsa özel yol, yeşil saha, spor tesisleri gibi ortak yerlerin açıkça gösterilmesi ve belediyece tasdik edilmiş olması gerekir.Genel inşaat projesinde, vaziyet planı mevcut ise ayrıca vaziyet planı ibrazına gerek yoktur.

3. Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Ruhsatı): Tüm bağımsız bölümlere ilişkin yapı kullanma izin belgesi aranmalıdır.

4. Liste: Listenin, her bağımsız bölümün arsa payını, kat, daire, iş bürosu gibi nevini ve bunların birden başlayıp sıra ile giden numarasını, varsa eklentisini göstermesi ile ana gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanması ve noterden tasdikli olması gerekir.

5. Yönetim Planı: Ana gayrimenkulün yönetimini düzenleyen yönetim planının her sayfasının bütün maliklerce imzalanmış olması gerekir.

6. Maliklerin son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm. büyüklüğünde çekilmiş ikişer vesikalık fotoğrafı (Resmi senet ve tapu senetlerine yapıştırmak için).

7. Kat irtifakı kurulmuş bir taşınmaz malın kat mülkiyetine geçişte; 1, 2, 4, 5 inci maddelerdeki belgeler kat irtifakı tesisinde alındığından yeniden ibraz edilmesine gerek yoktur. Sadece, yapı kullanma izni (iskan ruhsatı), fotoğraf ve yönetim planının (verilmemiş ise) ibrazı halinde maliklerden birinin veya yöneticinin talebine istinaden kat mülkiyeti kurulur.

İşlemin Mali Yönü :
1. Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil ettirilir.
2. Kat mülkiyeti kurulması işlemi hiç bir vergi ve harca tabi değildir. (Cins tashihi işlemi hariç)  (Tapu Genel Müdürlüğü sitesinden alındı)

Selamlar

Muzaffer Deligöz