Kooperatiflerde Üyeliğin Devri

SORU:

İyi günler,

Ben kooperatif üyelik devri için rahatsız ettim sizi..

Bilgi verir misiniz?


CEVAP:

Kooperatifler Kanununun 14. Maddesinde “Ortaklık devredilebilir. Yönetim Kurulu, ortaklığı devralan kişinin ortaklık niteliklerini taşıması halinde, bu kişiyi ortaklığa kabul eder.” demektedir.

Ancak, Tarım Satış Kooperatiflerinde ortaklık payları (başka bir kooperatif ya da birlikle birleşme hali dışında) devredilmeyeceğinden, ortaklık devredilemez (4572 sayılı Kanun m.1/5).

Yapı Kooperatifleri Anasözleşmesinin “Ortaklığın Devri” başlıklı 17. maddesinde; “Ortaklık yazılı olarak yönetim kuruluna bildirilmek suretiyle 10’uncu maddedeki ortaklık şartlarını taşıyan kişilere devredilebilir. Yönetim Kurulu, bu şekilde ortaklığı devralan kişiyi ortaklığa kabulden kaçınamaz. Devir halinde eski ortağın kooperatife karşı tüm hak ve yükümlülükleri yeni ortağa geçer, kooperatifçe bu devir sebebiyle taraflardan ayrıca bir ödemede bulunmaları istenemez.” denilmektedir.

Buna göre, ortaklık payını devretmek isteyen ile devralmak isteyenin karşılıklı irade beyanlarını açıklayan bir belge düzenleyerek yönetim kuruluna başvurmaları gerekmektedir. Söz konusu başvuruyu inceleyerek ortaklığı devralmak isteyen kişinin ortaklık şartlarını taşıdığını tespit eden yönetim kurulu tarafından devir işlemine yönelik bir yönetim kurulu kararı alınarak devir işleminin gerçekleştirilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

Devir bedeline kooperatifçe müdahale edilemez. Bu bedel devralan ile devreden arasında serbestçe kararlaştırılır.

Ortaklığın devir işleminin Genel Kurul ile bir ilgisi yoktur. Zira bu konuda Yönetim Kuruluna görev verilmiştir.

Muzaffer Deligöz