Genel Kurulda İbra edilmek hakkında..

İBRA

İbra nedir?

Genel kurulca ibra ne  demektir?

Hangi hallerde ibra edilmiş sayılmaz?

Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin kaç türlü sorumluluğu vardır?

İbra kararı, hiçbir tazminat talebi kalmadığı sonucunu doğurur mu?

İbrayla ilgili hususlarda karar nisapları nedir?

İbra nedir?

1. Borçtan kurtulma.  2.Beraat etme, temize çıkarılma.(Mustafa Nihat Özön,1973)

İbra: Beri Kılma, beraat etme, temize çıkarılma, aklanma(Ferit Devellioğlu,1978)
İbra: Aklama, temize çıkarma, İbraname: Aklama belgesi.(Türkçe Sözlük,1983)
Aklama (İbra)  Dernek yada ortaklık genel kurullarında, yöneticilerin herhangi bir sorumluluğu olamadığı yolunda alınan karar.(Muzaffer Uyguner,1972)

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)