Yönetim İbra edilse, Dava Açılabilir mi ?

Yönetimin İbra edilmemesi halinde nasıl bir yol izlenir ?

Soru 1- Yapılan 2009 Genel kurulunda Yönetim ibra edildi, hesap tetkik komisyonu kurulmadı. Bu durumda, başkan ve Yönetim Kurulu hakkında nasıl bir dava açılabilir?

Soru 2- Eski başkana ait ancak akrabası üzerine olan daireler (aslında kooperatif malıdır) hakkında ne yapılabilir?   

Soru 3- Müteahhit firma ödemelerinde de yolsuzluk olup, yeni koop. yönetimi sanırım birsey yapamayacak. Bbiz üyeler bu alacaklar konusunda ne gibi dava açabiliriz?

Soru 4- Üyelikten istifa etsek, 2 sene sonra ödeme yapacaklar. Genel gider diye kesinti yapıyorlar ve bu ne kadardır? kesin bir tanımı var mıdır? biz alacaklarımızı alabilirmiyiz?

Soru 5- Kooperatif tasfiye olması  3-4 sene sürer mi ?

Soru 1-

Bu 2009 genel kurulda Yönetim ibra edildiğinden, hesap tetkik komisyonu kurulmasına karar verilmediğinden, başkan ve onun yönetimi hakkında nasıl bir dava açılabilir?”

Cevap 1-

Genel Kurulda İbra verildiğinden Davayı kooperatif denetçilerinin açma imkanı yok.

Genel kurul kararları aleyhine dava açma hakkı kanunun 53. maddesinde düzenlenmiştir. Kanun, iptal davası açma hakkını genel kurul toplantısında hazır bulunan ortaklar ile toplantıda hazır bulunsun ya da bulunmasın tüm ortaklar olmak üzere iki farklı gruba tanımıştır. Buna göre kanuna, anasözleşme hükümlerine ve iyi niyet esaslarına aykırı olduğu iddiası ile genel kurul kararları aleyhine mahkemede iptal davası açılabilir.

Genel kurul toplantısında hazır bulunan ortaklardan; kararlara aykırı kalarak keyfiyeti tutanağa geçirten veya oyunu kullanmasına haksız olarak müsaade edilmeyen ortakların dava açma hakları bulunmaktadır. Buna göre; genel kurul toplantısında hazır bulunan bir ortağın kararın altına gerekçeli olarak muhalefetini yazdırıp imzalamak ya da gerekçeli olarak ayrı bir kağıda yazarak imzaladığı muhalefetini divana sunup gerekirse bakanlık temsilcisine de duyurarak bunun tutanağa geçmesini sağlamak suretiyle yapabilir.

Yine muhalefet durumunun genel kurul tutanağına yazılmadığını kanıtlayan ortağın da iptal davası açma hakkı bulunmaktadır.

Genel kurul toplantısında hazır bulunsun ya da bulunmasın; toplantıya çağrının usulü dairesinde yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan veya tebliğ edilmediğini, genel kurul toplantısına katılmaya yetkili olmayan kimselerin karara katılmış bulunduklarını iddia eden ortakların da iptal davası açma hakları bulunmaktadır.

Genel kurul kararı aleyhine toplantıyı kovalayan günden itibaren 1 ay içinde dava açılması gerekir. Buradaki 1 aylık süre, hak düşürücü süredir ve bu süre geçtikten sonra iptal davası açma hakkı olan ortakların bu hakları düşecektir. Diğer taraftan, ortaklıktan ihraca ilişkin genel kurul kararlarına karşı iptal davası açma süresi 1 ay olmayıp, 3 aylık süreye tabidir.

Batıl olan (ölü doğmuş) genel kurul kararları kooperatif ortakları ve üçüncü şahıslar için hiç bir hak ve borç doğurmaz bu gibi kararların iptali 1 aylık hak düşürücü süreye tabi olmayıp her zaman istenebilir. Genel kurul kararlarının mutlak butlanla sakat olduğunu iddia eden ortakların genel kurul toplantılarında hazır bulunması ve itirazını tutanağa yazdırması da şart olmayıp, genel kurul kararlarına katılmayan ortakların da böyle bir iddiayla dava açmaları mümkündür.

İptal davasının açılacağı mahkeme, kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemedir. Buna göre, genel kurul kararları aleyhine açılması istenen iptal davası, kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki Ticaret Mahkemesi, bu mahkemenin bulunmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmalıdır.

Sizin dava açma durumunuz mevcut değilse; C.Savcılığına suç duyurusunda bulunarak para konusunda yapılan usulsüzlükleri ve varsa zimmet gibi hususları iddia ederek dava açılmasını isteyebilirsiniz. Burada dikkat edilecek konu, C.Savcılığı kamu adına dava açacağı için sadece Görevi ihmal, zimmet, sahte belge gibi konuları ele alır. Yoksa Genel Kurulun iptali, ibra, Hesap tetkik komisyonu kurulmaması gibi konularla ilgilenmez. Zaten siz toplantıda Hesap tetkik komisyonu seçilmesini istemeniz gerekirdi. Orada istemeyip sonradan talep etmek de uygun değildir.

Bir diğer yol da, Sanayi Bakanlığına müracaat ederek kooperatifteki yolsuzlukların incelenmesi için Müfettiş istemektir. Müfettişler sizin ileri süreceğini iddiaları yeterli görürlerse gelip incelerler ve suç varsa Kooperatife ve C.Savcısına bildirirler.

Mart 2010 da genel kurul yapıldı ve eski yönetim ibra edilmedi ve hesap tetkik komisyonu kurulmasına karar verildi. Ayrıca denetim kurulu raporlarında da yolsuzluklar yazılmış ve (sanırım) ibra edildi.”  İfadenizde tenakuz var. Hem İbra edilmedi  Komisyon kuruldu. Denetçi Raporunda da yolsuzluk var diyorsunuz. Diğer taraftan İbra edildi diyorsunuz. Eğer Hesap Tetkik komisyonu kurulup, bunun raporuna göre İbra edildiler ise, kooperatifin dava açma hakkı yok. Ancak delilleriniz varsa C.Savcılığı ibraya bakmaz. Olaya bakar. Ama sizin belge ve şahitle ispatınız gerekir. Yazdıklarınıza baktığımda hep hikâye gibi anlatıyorsunuz. Hukuk belge ve delil ister. “Bu genel kurul sonrası bu başkanın yardımcısı da yolsuzluğa devam etti, sonra bu adam gönderildi ve yerine yeni yönetim (sanırım o yönetimde olanlar da vardı) geldi.” gibi..

Hesap Tetkik Komisyonu, Genel Kurulda görüşülmekte olan Bilanço için olur. Geçmişe olmaz.

Soru 2-

Eski başkana ait (aslında kooperatif malıdır) ancak akrabası üzerine olan daireler hakkında ne yapılabilir?   

Cevap 2-

Eğer Kooperatif daireleri üyelere dağıtılmış ve bahsettiğiniz daireler de Başkanın üyeliği sebebiyle alınmışsa, buna bir şey yapılamaz. Kaldı ki, Başkana ait daire nasıl olur da akrabasının üzerinde olur ?  Sizin zannederim, aslında başkan akrabalarını üye yaparak onlara daireler verdi. Ama aslında o daireleri kendisine ait demek istiyorsunuz ama, eğer akrabaları üye ise ve diğer üyeler arasında onlara da verildi ise, bunun aslında başkana ait olduğunu nasıl bileceksiniz ? Ödemeleri gereken paraları akrabalar adına ödenmişse bunun bir çaresi kalmamıştır. Ancak, kooperatiflerde bütün üyeler en çok ödeme yapan üye kadar ödemek zorunda. Birçok kooperatifte hiç ödeme yapmadan veya az ödeme ile üyelere daireler tahsis ediliyor. Tabii bu Yönetim Kurulunun mesuliyetini icap ettirir. Bunu da Savcılık Bilirkişi ile tespit edip, özellikle akrabalarından az alan Yönetimi mahkemeye verir.

 

Soru 3-

Müteahhit firma alacaklarında da yolsuzluk olup, yeni koop. yönetimi sanırım birsey yapmayacak, biz üyeler bu alacaklar konusunda ne gibi dava açabiliriz?”   

Cevap 3-

Bu konuyu da C.Savcılığı ele alabilir. Siz ancak Denetçiye yazılı ihbarda bulunabilir ve Genel Kurul da meselenin Hesap Tetkik Komisyonu yoluyla incelenmesini isteyebilirsiniz.

 

Soru 4-

Üyelikten istifa etsek, 2 sene sonra ödeme yapacaklar. Genel gider diye kesinti yapıyorlar ve bu ne kadardır? kesin bir tanımı var mıdır? biz alacaklarımızı alabilirmiyiz?   

Cevap 4-

Alacağınızı 2 seneden de fazla uzatabilirler. Pek yapacağınız bir şey olmaz. Kesinti de Bilançoya konulmuş olan Genel Giderlerin üyelere bölümü ile size düşecek kadar olur. Bazıları bunu geçmiş senelerin giderlerini de ekleyerek büyütüyorlar. . Bunda da Mahkemeden başka çare yok. Mahkeme de 2-3 sene sürer

 

Soru 5-

Kooperatif tasfiye olması nerden baksanız 3-4 sene sürer.”    

Cevap 5-

Bunu niçin yazdığınızı anlayamadım. Eğer Kooperatifin TASFİYE edilmesi kararı alınmasını istiyorsanız, bu ancak bütün konutlar bitip, üyelere dağıtıldıktan ve kooperatifle varsa davalar sonuçlandıktan sonra yapılabilir. Buna da kararı Genel Kurul verir. 3-4 sene değil 1-1,5 senede biter ama dediğim gibi takıntı yoksa.. ,,

İstifa edrseniz zararınız çok olur. En iyisi birisini bulup üyeliğinizi ona devredin.

Bu konuda www.muzafferdeligoz.com.tr  sitesinde üyeliğin devri kısmını okuyunuz.

Selamlar.

Muzaffer Deligöz

3 thoughts on “Yönetim İbra edilse, Dava Açılabilir mi ?

 1. Üyesi olduğum Yapı Kooperatifinde kura katılım bedeli olarak 6000.-TL. yatırarak kuraya katılma hakkı elde ettik kuradan 2008 yılında ev çıktı tekrar 6000.-TL. yatırdık şimdiye kadar temel atılmadığı gibi arsa yeride belli değil kooperatif yönetimine sorduğumuzda belediye ile ufak bir sorun var onu çözmeye çalışıyoruz denilmekte belediyeye gittim sordum o parsel ile hiçbir işlem yapılmadığını öğrendim çıkan daireler ertesi yılın sonunda teslim ediliyordu fakat bizim 2008 yılında kurayı çekmemize rağmen yapılmadığı gibi yerine de belli değil yönetim değişti diğer yönetim bıraktı ben hakkımı mahkeme araya bilirmiyim yeri alınmayan arsaya kura çekildiği için başka ne yollara başvura bilirim bu konuda beni aydınlatırsanız memnun olurum.

 2. Sayın Bağcı;

  1-Kooperatiflerde Kur’a katılım Bedeli diye bir ödeme yapılamaz. Kur’a Noterde çekilir. Noter parası ise çok cüz’i bir miktardır Bütün üyuelerden alınacak 6.000 TL lar ise kabul edilebilir bir miktar değildir. Kaldı ki, Yönetim Kurulunun böyle bir parayı toplayabilmesi için kendisinin karar vermesi yeterli olmayaıp, bunu Genel Kuruldan geçirmesi gerekir. BU husustaki Yargıtya kararalarını ve kanun maddelerini sitemeizden okuyunuz.
  2-İnşaat bakımından noksanlıklar varsa veya çevre düzenlemesi vs. giderler için para gerekiyorsa bunun Genel Kurulda konuşulup alınacak karara göre belli miktarlar toplanabilir. BU olabilir 6.000 de olur, 60.000 de olur. Ne kadar gerekiyorsa o kadar toplanması için Genel Kurul kararı gerekir.
  3-Nasıl bir iş anlamıyoruımn. Arsa belli değil, temel dahi atılmamış, kura çekiliyor. BUnda büyük bir yanlışlık var. Mutlaka bu hususu C.Savcılığına, Bakanlığa ve Denetcilere dilekçe ile bildiriniz. Savcılığa, Genel Kurul kararı olmadan aynı konuda 2 defa para toplanması, arsası belli olmayan, projesi olmayan bir inşaat için ku’a çekilip para alınmasını özellikle belirtiniz.
  4- Siz Genel Kurula iştirak etmediniz mi ? Orada bu hususta alınan kararları bilmiyor musunuz ? BU kararları Sanayi Bakanlığı İl Müdürlüğünden suretini alabilirsiniz.
  5-Belediyeden projesi tastik edilmemiş, temeli dahi atılmamış bir yerin kurası olur mu ? Bu tamamen üyelerden para alabilmek için uydurulmuş bir şey. Mutlaka Bakanlığa ve Savcılığa suç duyurusunda bulunun.
  6- Ortada bir inşaat yok ki, sizin kuyrada çıkan yerinizi alabilseniz. Bu bakımdan mahkeme imkansız. Daha doğrusu bu konunun Genel Kurulda görüşülmesi halinde sizin oy vermemeniz ve bu vermediğiniz oyu sizin adınızla zapta yazdırmanız halinde mahkemeye gidebilirsiniz. İnşaat yapılmış olsa ayrıca dava açabilirdiniz.
  7- Bu konuda sitede bulunan yazılardan ve Yargıtya kararalarından bilgi alın.
  Selamlar
  Muzaffer Deligöz

 3. yapı kooperatiflerinde,seçimsiz genel kurul toplantısında,yönetim ve denetim kurulu ibra edilmezse,Görevlerine devam ederlermi?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>