Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Örnek Ana Sözleşmesi

SINIRLI SORUMLU ……………………………….TARIMSAL
KALKINMA KOOPERATİFİ ANA SÖZLEŞMESİ


BİRİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ VE AMAÇ

KURULUŞ:

Madde 1- Bu anasözleşme hükümlerini kabul ederek ortaklığa giren ve girecek olan gerçek ve kamu tüzel kişileri arasında değişir ortaklı değişir sermayeli sınırlı sorumlu tarımsal kalkınma …………………………… kooperatifi kurulmuştur.

Madde 2- Kooperatifin adı sınırlı sorumlu…………………………………. Tarımsal Kalkınma Kooperatifidir.

SÜRE:

Madde 3- Kooperatifin süresi 49 yıldır. Bu süre genel kurul kararı ile uzatılabilir.

YÖNETİM MERKEZİ VE ÇALIŞMA BÖLGESİ:

Madde 4- Kooperatifin yönetim merkezi ………………………………. ili ……………………………………….. ilçesi ………………………………………………dir.

Madde 5- Kooperatifin çalışma bölgesi ……………………………………. ………………………………………………………………. köyü/köyleridir.

AMAÇ:

Madde 6- Kooperatifin amacı:

a) Ortakların her türlü bitkisel, hayvancılık, ormancılık konularındaki istihsalini geliştirmek ve ihtiyaçları ile ilgili temin, tedarik, işletme, pazarlama, değerlendirme faaliyetlerinde bulunmak,

b) Ortakların ekonomik ve sosyal yönden gelişmelerine yardımcı olmak, iş sahası temin etmek,

c) Ortakların ekonomik gücünü arttırmak için tabii kaynaklardan faydalanmak,el ve ev sanatları ile tarımsal sanayiinin gelişmesini sağlayıcı tedbirler almaktır.

ÇALIŞMA KONULARI :

Madde 7- Kooperatif, kuruluş amacına uygun olarak aşağıda belirtilen konularda gerekli gördüklerini seçer.

a) Tarımda her türlü verimliliği artırıcı tedbirleri almak,

b) Bitki, hayvan, orman, su, arıcılık, meyvecilik, bağcılık, sebzecilik, çiçekçilik ve diğer ürünlerin rantabl bir şekilde yetiştirilmesi ile ilgili her türlü teknik faaliyetlerde bulunmak.

c) Ortaklarının her türlü ürün ve mamullerinin kalitesini yükseltecek tedbirleri almak, hastalık ve haşerelerle mücadele yapmak ve yaptırmak,

d) Ortaklarının üretimle ilgili araç, gereç ve diğer tarımsal girdi ihtiyaçlarını temin etmek,

e) Bitkisel ve hayvansal mahsulleri değerlendirme, işleme, muhafaza ve pazarlama ile ilgili her türlü fonksiyonları yerine getirmek için gerekli çalışmaları yapmak, yaptırmak.

f) Her çeşit orman ürününün istihsal, imal, nakil, depolama ve istif işlerinin yapılmasında ortaklarına yardımcı olmak veya bu işleri yapmak, orman idaresince verilecek aslî ve talî orman ve orman artıklarını değerlendirmek, Orman Kanunu ve ilgili mevzuata göre ortaklarına ormanda iş sağlamak, kredi vermek, özel ağaçlandırma yapmak, yaptırmak,

g) Çay ziraatında verimliliği artırmak amacıyla ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,

h) Tabii kaynaklardan faydalanmak, el ve küçük sanatlarla ilgili muhtelif çalışmalarda bulunmak ve bunların pazarlamasını sağlamak,

ı) Ortakların finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak ve teslim ettikleri mal oranında ve kooperatifin mali imkanları ile orantılı avanslar vermek,

j) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile diğer bakanlıklar, teşekküller ve bankalar tarafından yapılacak teknik ve mali yardımların ortaklara intikalini sağlamak,

k) Özel ve Resmi kuruluşlardan temin edilen kredi, hibe ve borç parayı gayeye uygun hizmetlerde kullanmak,

I) Kredi alınan banka, kurum ve kuruluşlara kooperatif tüzel kişiliğine ait taşınır ve taşınmaz malları ipotek ettirmek ve ortakları adına kefalette bulunmak,

m) Taşınmaz ve taşınır mallar, aynlar edinmek, yaptırmak veya gerektiğinde satmak, işletmeleri devralmak, kooperatifin yatırımları için gerekli tesislerin yapılmasına karar vermek,

n) Kooperatifin ithalat ve ihracatla ilgili işlemlerini yapmak veya yaptırmak,

o) Bina, arazi, arsa vb. alım ve satımı ile kooperatifin mülkiyeti ve tasarrufunda bulunan makine, alet ve malzemeyi kira karşılığı her türlü tarımsal işlerde kullandırmak, bunların bakım ve onarımını sağlamak,

p) İşletme araçları, canlı, cansız demirbaşlarla, ortakların gıda maddeleri, ev ve giyim eşyası, yakıt ve akaryakıtlarının alım ve satımını yapmak ve bayiliğini almak,

r) Ortaklara her türlü sigorta hizmetlerinin sağlanmasında aracılık etmek,

s) Kooperatif çalışmaları ile ilgili kiralama işlerini yapmak.

4 thoughts on “Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Örnek Ana Sözleşmesi

  1. Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine uye olma ve uyelerinin haklari hakkinda bilgi almak istiyorum

  2. hayırlı işler vereceğiniz bilgi için simdiden teşekkürler ben koop.üyesiyim orman ürünleri üzerine çalışmaktayız koop. giderlerine üyelerine anlaşmış olduğu bir yem fabrikasından yem alıp üyelerine dağıttı ve bu faturayı koop giderlerine kullanmış bu yasal olarak şuç teşkili yaparmı çünkü hiç bir üyesine çıktı yapmadı komple gider gösterdi yem paralarını üyelerinden temin etmekte ve koop bünyesinde havancılıkla ilgili hiç bir faliyeti yok teşekkürler

  3. selamın aleyküm Afyonkarahisar /Dinar ilçesi KINIK köyünde Kalkınma kooparatifi kurmak istiyoruz ve şuanda kurul aşamasındayız gerekli prosedür ve evrakları konusunda ve kooparatif işleyişi hakkında tarafınızda bi nevi danışmanlık almak istiyoruz.

  4. kooperatifimiz elma soğutma (buzhana) işi yapmaktadır üye olmayanların elmalarını kooperatif buzhanesini koyup üye olanların da bir kısmını başka buzhanelere gönderdiler ve üye zarara uğradı bu suçmudur sucu nedir. saygılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>