Münfesih Kooperatifi Genel Kurul Toplantısına Kim Çağırır ?

Münfesih durumda bulunan kooperatifte, görev süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin genel kurulu toplantıya çağırmamasından dolayı cezai sorumluluğunun bulunup bulunmadığı:

Genel kurulun toplantıya çağrılmasını düzenleyen 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 43. ve 44. maddelerine göre; kooperatifi olağan ve olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi icra organı olarak yönetim kurulu, yönetim kurulunun bu görevini yerine getirmemesi halinde sırasıyla denetim kurulu, kooperatifin bağlı bulunduğu üst birlik, Bakanlığımız ve ortakların 1/10’unu oluşturan azlık tarafından çağrıda bulunulabileceği hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, Kooperatifler Kanununun 62. maddesiyle düzenlenen yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarının görev yaptıkları zaman diliminde gerçekleştirdikleri veya yapmak zorunda olup yapmadıkları iş ve işlemler sonucunda ortaya çıkacağı açıktır.

Bu nedenle, görev süresi sona eren yönetim kurulu üyelerinin, görev bitiminden sonraki genel kurul toplantıları için sorumluluklarından bahsedilemeyecektir.

Zira, münfesih durumda bulunan kooperatiflerin faaliyetleri tasfiye amacıyla sınırlı olduğundan, bunları faal kooperatifler gibi değerlendirme imkanı bulunmamakta olup,  Bakanlığımızca Valiliklere (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri) gönderilen 27.01.1992 tarih ve 1340 sayılı yazı çerçevesinde, İl Müdürlüklerince, infisah etmiş veya tasfiye halinde olan kooperatifler hakkında genel kurul toplantısı yapmamaları sebebiyle suç duyurusunda bulunulmamaktadır. Ayrıca, çağrının düzenlendiği Kooperatifler Kanununun 43. ve 44. maddeleri kapsamında, genel kurulu, yönetim kurulu haricinde toplantıya çağıracak çağrıya yetkili organların varlığı ve bu organlarca da genel kurulun çağrılabilmesi imkanı bulunmaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>