Genel Kurul Kararlarının 15 Gün İçinde Ticaret Sicili Memurluğuna Verilerek Tescil Edilmesi Gerekir.

Genel kurul kararlarının ne kadar sürede tescil edileceği:

Konut Yapı Kooperatifi Örnek Anasözleşmesinin “Genel Kurul Kararlarının Tescili ve İlanı” başlıklı 40. maddesinde “Toplantıya çağrının usulüne uygun yapıldığını gösteren belgeler ile ortaklar cetveli ve genel kurul tutanağı toplantı tarihinden itibaren 15 gün içinde Ticaret Sicili Memurluğuna verilmekle birlikte gerekli tescil ve ilan işlemi yaptırılır” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, Kanunun 98.maddesi yollaması ile gidilen Türk Ticaret Kanununun 378.maddesinde; genel kurul tutanağının noterce tasdikli bir örneğinin yönetim kurulu tarafından ticaret siciline verilmesi ve tescil ve ilana tabi hususların tescil ve ilan ettirilmesi gerektiği belirtilmiş, aynı Kanunun 32.maddesinde de “Kanunda aksine hüküm olmadıkça, tescile talep müddeti on beş gündür” denilmiştir.

Söz konusu tescil süresi hukuk usülü bakımından hak düşürücü bir süre veya zaman aşımı süresi olmamakla birlikte, tescile tabi hususların bir an önce tescilinin yaptırılarak kooperatifin gerçek durumunun iyi niyetli 3. kişilere duyurulmasını amaçlamaktadır. 

Öte yandan, Örnek Anasözleşmenin “Bakanlığa Gönderilecek Belgeler” başlıklı 41. maddesinde de “Toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde, yönetim ve denetim kurulları raporları ile bilanço ve gelir-gider cetvelleri, genel kurul toplantı tutanağı ile ortaklar cetvelinin ve istenebilecek diğer belgelerin onaylı birer örneği, kooperatifin ticaret siciline tescil edildiği yerdeki İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü’ne tevdi edilir.” denilmektedir.

Dolayısıyla, genel kurul toplantısının tamamlanmasından sonra toplantı tutanağının birden fazla suretinin çıkarılarak taraflarca imzalanması, bir suretinin Bakanlık Temsilcisine teslim edilmesi ve toplantıya katılan Bakanlık Temsilcisinin görev yazısının veya genel kurul toplantısı için Bakanlık Temsilcisinin görevlendirilmemiş veya katılmamış olması halinde bu durumu belirten yazının ilgili Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünden temin edilmesi, ayrıca ilgili Ticaret Sicili Memurluğunca talep edilen noter tasdikli genel kurul toplantısı tutanağının bir sureti ile diğer evrakların birlikte genel kurul toplantısı tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Ticaret Sicili Memurluğuna verilerek tescil ve ilana tabi hususların tescil ve ilan ettirilmesi zorunludur.

Bu itibarla, öncelikle tescil ve ilana ait işlemlerin tamamlanması ve sonrasında genel kurul kararları ile diğer hususların yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi’nin bir örneği ile birlikte Örnek Anasözleşmenin 41.maddesinde belirtilen belgelerin birer örneğinin de toplantı gününden itibaren en geç bir ay içerisinde yazılı olarak ilgili Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

 

One thought on “Genel Kurul Kararlarının 15 Gün İçinde Ticaret Sicili Memurluğuna Verilerek Tescil Edilmesi Gerekir.

  1. Merhaba
    Bemim sorum uyesi oldugum yapi koperatifi ile igili 35 yillik bir koperatif herkez dairesinde oturmakta fakat bir kisim uye tapusunu almis bir kisim halen alamamis durumda gecen gun moterden bir ihtar cektim yonetime tapuyla ilgili onlarda bana bizim gundemimizde tapu verilmesi yok diye bir cevap yaMislar fakat daha onceki butun gundemlerde tapu verilmesi vardi onceki gundem kararlarinin baglayiciligi suresi nedir saygilar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>