İŞÇİ ALACAKLARININ ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI, FESİH TARİHİ…

YARGITAY 22. Hukuk Dairesi

ESAS: 2013/11375   KARAR: 2014/12648

Davacı, kıdem tazminatı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, davanın reddine karar vermiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

İŞÇİ ÜCRETLERİNİN GEÇ VEYA EKSİK ÖDENMESİ NEDENİYLE FESİH…

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi

ESAS: 2012/10428   KARAR: 2014/17228

Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret alacağı ile yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

SİGORTA PRİMLERİNİN EKSİK YATIRILMASI HAKLI FESİH NEDENİDİR

YARGITAY 22. Hukuk Dairesi

ESAS: 2013/35997     KARAR: 2014/13537

Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, izin ücreti, fazla mesai, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

DIŞ CEPHE BOYASI

SORU:
208 dairelik bir sitede 700 bin TL dış cephe boya karari 2. olaganustu toplanti ile alinmis.  Katilim 61 vekalet 11 1 red

Bu isin yapimasi icin sizin cevaplarda 4/5 gibi algiladim.%51 diyen var. 2 toplanti gelenlerin 1 fazlasi diyen var. hangisi doğru nasil yapilir .
Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Beyan Edilmemiş Miras İçin Ceza Var mı?

SORU:

- 10 yıl önce vefat eden babamdan, bir arsa ve bir de ev kaldı. Babamın tek mirasçısı benim. Arsayı kat karşılığı verecektim, müteahhit uyardı ve ‘Bu arsa senin üzerine gözükmüyor’ dedi. Şaşırdım kaldım. Bana bir yol göster evladım, ne yapayım? Bunları üzerime almam için çok ceza gelir mi?

CEVAP:

- Rahat olun. Sizin durumunuzda olan yüzbinlerce kişi var. Ceza falan ödemeden, bu olayın çözüm yolu var. Hatta Hürriyet’te yazayım, senin durumunda olanlar da okusunlar

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Elektronik Tebligat

SMMM ve YMM’LERİN KEP EDİNME ZORUNLULUKLARI ve ELEKTRONİK TEBLİGAT KONUSUNDA YAPILAN SON DÜZENLEMELERLE GETİRİLEN CEZAİ SORUMLULUKLAR

Dr. Murat KOÇ-Yeminli Mali Müşavir

26 Ağustos 2014

1. Giriş

Tebliğ kelimesi sözlük anlamı olarak “duyurma bildirme haber verme” anlamına gelen Arapça bir kelimdedir. Kanuni olarak tebligat; istenilen bir sonucun, hukuk önünde ileri sürülebilmesini teminen yetkili mercii ya da kurumlar tarafından düzenlenen ve muhatabına ulaştırılan gönderi türü olarak tanımlanmaktadır. Kamu nezdinde tebliğ yasal sonuç doğuran bir işlemdir. Tebliğden sonra ilgili kişi, kendisine bildirilen şeyi yasal olarak öğrenmiş sayılır.

Tebligat muhatabına değişik yollarla yapılabilmektedir. En yaygın tebligat usulleri; posta ile tebliğ, ilan yoluyla tebliğ ve memur aracılığıyla tebliğ olarak görülmektedir.

Tebliğ işlemlerinin ne şekilde yapılacağı kanunla düzenlenmiş olup, 19 Şubat 1959 tarihinde çıkarılmış olan 7201 sayılı Tebligat Kanunu (1) zaman içerisinde değişikliklere uğramış olmakla birlikte halen yürürlükte bulunmaktadır.

Bu yazımızda; son yıllarda gelişen bilgi teknolojilerine uygun olarak elektronik tebligat uygulaması ve bu kapsamda elektronik tebligat yapılacaklar ve elektronik tebligat yapılması amacıyla zorunluluklar kapsamında elektronik posta adresi almak zorunda olanlar ve uygulanacak yaptırımlar yürürlükte olan Tebligat Kanunu esas alınarak açıklanmaya çalışılmıştır. Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

AYRILAN ORTAK ALACAĞINI GENEL KURULDA BİLANÇONUN KABULÜNDEN BİR AY SONRA İSTEME HAKKINA SAHİPTİR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 

Tarih: 25/02/2008 Esas No: 2007 / 82 Karar No: 2008 / 2196 

İlgili Mevzuat:

1163 KOOPERATİFLER KANUNU ( Madde 17 )
818 BORÇLAR KANUNU ( Madde 101, Madde 104 )

Özü : 

KOOPERATİF ORTAKLIĞINDAN AYRILAN ÜYE ÖDEDİĞİ PARALARI ÇIKARILDIĞI YILIN BİLANÇOSUNUN GENEL KURULCA KABULÜNDEN BİR AY SONRA İSTEME HAKKINA SAHİPTİR. KANUNDAN DOĞAN BİR MUACCELİYET DURUMU GERÇEKLEŞTİĞİNDEN, AYRICA İHTARA GEREK OLMADAN FAİZ İŞLEYECEKTİR. MAHKEMECE, İHRAÇ KARARININ KESİNLEŞTİĞİ YILA AİT BİLANÇONUN GÖRÜŞÜLDÜĞÜ GENEL KURUL TARİHİNDEN BİR AY SONRA DAVACININ ALACAĞININ MUACCEL HALE GELDİĞİ GÖZETİLEREK, İŞLEMİŞ FAİZİN BUNA GÖRE BELİRLENMESİ GEREKİR.
Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Konut Kapıcılarının Yasal Hakları

Konut Kapıcılarının; yasal hakları; 4857 sayılı İş Kanunu ve yönetmeliklerle  belirlenmiştir.

Çalışma Süreleri ve Ara Dinlenme Hakları:

·  Çalışma süreleri yaz ve kış düzenlenebilir.

·  Çalışma süresi 45 saat olarak düzenlenmiştir.

·  Sözleşme ile artar veya eksilir.

·  45 saati haftanın belirli günlerinde yoğunlaştırılması yapılabilinir.

·  Çalışma süresi konut kapıcısının işyerinde bulunduğu süredir.

·  Aynı binada ikamet ediyorsa işyerinde çalışma biçimine göre günlük çalışma süresi en çok dörde bölünebilir.

·Ara dinlenme çalışma süresinden sayılmaz.

 Konut Kapıcılarının Diğer Hakları

·Ücretleri İş Kanunu esasına göre düzenlenir ve ödenir.

·İş Kanunu statüsünden hafta tatili verilir ,ücreti ödenir.

·  2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda yer alan tatil günlerinde, kapıcının çalıştırılıp çalıştırılamayacağı iş veya toplu iş sözleşmelerinde belirlenir.

·  Bu günlere ilişkin ücretler, İş Kanununun 47 nci maddesine uygun olarak ödenir.

·Kapıcıya İş Kanunu hükümlerine göre yıllık ücretli izin kullandırılır.

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Kooperatif Yönetim Kuruluna kimler seçilemez.

Soru:
işletme kooperatifinde kooperatif ile mahkemelik olan ve davası devam eden kişi, yönetim kuruluna seçilebilir mi.

Kooperatifle davası olan ve devam eden kişinin Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna seçilmesinde bir sakınca yoktur.

(Devamı aşağıda)

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Kooperatifte Görevli Denetci Kalmazsa Ne Yapılır ?

SORU:

Kooperatifteki iki denetçiden biri istifa etmiştir. 2 yedek denetçi daha vardır. yedek denetçilerden birini göreve başlaması için kim göreve davet edecek.. bu resmi bir yazıyla yapılacak ise kim yapar. genel kurulun toplantısına epey süre vardır. yedek denetçiyi kim ve nasıl göreve davet eder ?
yönetim kurulu defterine yada genel kurul defterine bununla ilgili kararda alınması gerekir mi ? yedek denetçi göreve başladığında sicile bildirilir mi?

Aşağıda cevap verilmiştir.  √


Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Kooperatifler Birliğinin Tahsisinin iptali Talebi

Yargıtay 23.Hukuk Dairesi

 

Esas : 2011/1084Karar : 2011/1317Tarih : 25.10.2011

 ·       ALACAK DAVASI - ELATMANIN ÖNLENMESİ
-MADDİ TAZMİNAT TALEBİ
-TAHSİSİN İPTALİ TALEBİ
-TESPİT TALEBİ (Konut Yerinin Aidiyeti)

ÖZET:    Dava, davacıya tahsis edildiği halde, tahsis kararına aykırı şekilde davalı olan diğer kooperatife tahsis edilen arsanın davalı adına tahsisinin iptali ve arsa tahsisi karşılığı davalı SSÇKYK`ne ödendiği halde üst birliğe aktarılmayan paranın istirdadı istemine ilişkindir.

DAVA VE KARAR:

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Protokol Yaparak Kooperatiften Sabit Fiyatla Daire Satın Almak..

YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ

Esas : 2011/872 Karar : 2011/1316  Tarih : 25.10.2011

·       EL ATMANIN ÖNLENMESİ - ECRİMİSİL – 
KOOPERATİFLER HUKUKU - TAHSİS

ÖZET: Dava, davacıya kooperatif ortaklık payına istinaden tahsis edilen konuta davalının vaki el atmasının önlenmesi ve ecri misil istemine ilişkindir. Tahsis genel kurul kararına dayanmıyorsa veya yapılan tahsis sonraki genel kurullarda, genel kurulun bilgisine sunulmamışsa geçerli tahsisten söz edilemez. Davalı vekili, yerin genel kurul kararı ile müvekkiline tahsis edildiğini savunmuştur. Bu yön üzerinde durularak, genel kurulca tüm ortakları kapsar şekilde tahsis yapılıp yapılmadığı, yapılmışsa yerin kime isabet ettiği üzerinde durulmamıştır. Davacının yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği, getirmemiş̧ ise borç miktarı belirlenmeden karar verilmesi de doğru görülmemiştir.

DAVA VE KARAR:

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Kooperatiflerde “Sorumluluk” davası açma süresi

 

Yargıtay 23 Hukuk Dairesi

Esas : 2011/2250 Karar : 2011/1357 Tarih : 27.10.2011

·    BİR AYLIK SÜRE


·    KOOPERATİFLER HUKUKU
RESEN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK HUSUSLAR 


·    SORUMLULUK DAVASI (Eski Yönetim Kurulu Üyeleri Aleyhine Açılan Sorumluluk Davası)

·    USULİ EKSİKLİKLER (Dava Şartı Olamayan Sonradan Giderilebilecek Usuli Eksiklikler)


ÖZET: 1163 Sa.Ka.98
TTK.341
HMK.115
TTK m.341/1`de öngörülen bir aylık dava açma sürenin geçirilmesi dava hakkını düşürmez. Eski yönetim kurulu üyeleri aleyhine açılan sorumluluk davasının görülebilmesi genel kurulun karar alması ve davanın denetçiler tarafından açılması prosedürüne bağlıdır. Bu usuli eksiklikler dava şartı olmayıp tamamlanabilir. Bu yönteme uyulmaması davanın hemen reddini gerektirmez. Bu usuli eksikliklerin giderilmesi gerekli olup, bu hususlar üzerinde mahkemece re`sen durulmalıdır. Noksan olan usuli işlemler tamamlandıktan sonra davaya devam edilmesi, verilen süre içinde eksiklikler tamamlanmaz ise dava usul yönünden reddedilmelidir.

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Yöneticinin Görevi İhmali

Soru:

Bizim apartmanda yöneticinin balkon gider borularının bakım ve onarımını periyodik olarak yapmayarak ve tıkanan bu giderleri sonucunda balkonlara dolan suları boruları kırarak suyu dışarı akıtmasından dolayı dairemde bulunan doğalgaz şofbeninin arızasına sebep olmaktadır.

Bu sorun yüzünden defalarca tamir ücreti ödedim ve kendisine bu durumu bildirmeme rağmen hala aynı şeyi yapmaya devam etti ve en son yapılan tamir ücretini ortak giderden düştüm ve ödemeyi reddettim. Bu konuyla ilgili servis faturam da var.

Bildiğim kadarıyla 634 sayılı kat mülkiyeti kanununa göre yönetici gerekli bakım ve onarımları yapmadığından dolayı bu tutarı tazmin etmek zorunda ama kendisi yazılı itirazlarıma rağmen hala şahsıma ait borç olarak göstermekte.Bu konuda ne yapmalıyım?

Ayrıca sizden ücretli danışmanlık almak için ne yapmalıyım ve bu ücret ne kadardır?

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)