Genel Sağlık Sigortası Borçlarının Yapılandırılması

 


T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği


BASIN AÇIKLAMASI                                                                (31 Mart 2015)

Kamuoyunca Torba Kanun olarak bilinen (6552 sayılı) Kanunla yapılan düzenlemeler ile 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında zorunlu Genel Sağlık Sigortalısı olarak tescil edildiği halde gelir testine hiç başvurmayan vatandaşlarımızın, 31 Mart 2015 tarihine kadar gelir  testine  başvurmaları   durumunda  Genel   Sağlık   Sigortası   borçlarının yapılacak gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren güncelleneceği hüküm altına alınmıştır.

Yine aynı Kanunla, zorunlu Genel Sağlık Sigortası prim borcu olan vatandaşlarımıza 30 Nisan 2015 tarihine kadar Kurumumuza başvurmaları durumunda borçlarını peşin ya da 18 eşit taksite kadar yapılandırma imkanı verilmiş, ayrıca borç asıllarının yapılandırılarak 01 Haziran 2015 tarihine kadar peşin   ödenmesi   halinde   gecikme   cezası   ve   gecikme   zammı   gibi   fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçileceği hükmü getirilmiştir.

Diğer taraftan söz konusu Kanunla, Bakanlar Kuruluna bu süreleri 6 aya kadar uzatma yetkisi verilmiş olup, 31 Mart 2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 2015/7470 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Kanunda belirtilen süreler  6  ay  uzatılmıştır.   

Buna göre;
1- Genel  sağlık  sigortalısı  olarak  tescil  edildiği  halde  gelir  testine  hiç başvurmayan vatandaşlarımız için gelir testine son başvuru süresi  30  Ey lül 2015  e kadar,
2- Genel sağlık sigortası prim borcu olan vatandaşlarımızın prim borcunu yapılandırmaları için Kurumumuza son başvuru süresi  02 Kasım 2015 ’e kadar,
3- Borçlarını  yapılandıran  vatandaşlarımızın  ilk  taksit  ve  peşin  ödeme süresi 30  Kasım  2015 ’ e kadar,  uzatılmıştır.

Ayrıca  vatandaşlarımız  zorunlu   Genel   Genel   Sağlık   Sigortasına   ilişkin  tescil ve bo durumlarını        

https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/        

ve

https://www.turkiye.gov.tr/    

adreslerinden görüntüleyebileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

 

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Kira Depozitoları Artık Bankaya Yatırılacak.

Türk Borçlar Kanunu’nun 342. Maddesi kiraya verene ödenen depozitonun kullanım şeklini tamamen değiştirerek kiralamaya farklı bir boyut kazandırdı.

Altın Emlak Genel Müdürü Hakan Erilkun, bugüne kadar kiraya verenin elden almayı tercih ettiği depozito bedelinin taraflarca bankaya yatırılması konusundaki yasal zorunluluğa dikkat çekerek şunları söyledi:

“Depozito bedeli, mecurda kiracının kullanımından ötürü oluşacak hasarlara ve/veya ödenmeyen faturalar gibi borçlara karşılık kiraya vereni güvence altına alan bedeldir. Bu bedel, genelde elden tahsili ediliyor, son ayın da kirasına mahsup ediliyor. Ancak kiracının uzun zaman ikamet etmesi halinde değer kaybı yaşanabiliyordu. Depozito bedelinin bankaya yatırılmasıgüvence bedelinin gerçek anlamdagüvence bedeli olarak kullanımına yönelik bir uygulama olmasının gereğidir.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

AİDAT ALACAKLARI İÇİN HACİZ YOLU İLE İLAMSIZ TAKİP

 

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi

 

30/04/2002   Esas No: 2002 / 8113   Karar No: 2002 / 9055

 

Özü : ALACAKLI, KAT MÜLKİYETİ KANUNU UYARINCA AİDAT ALACAKLARI VE FER’İLERİ İÇİN GENEL HACİZ YOLU İLE İLAMSIZ TAKİP YAPMIŞTIR. BORÇLU SÜRESİ İÇİNDE TAKİBE İTİRAZ ETMİŞ OLUP, İCRA TETKİK MERCİİNCE TALEP YARGILAMAYI GEREKTİRDİĞİNDEN GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMİŞ İSE DE, İCRA TETKİK MERCİİNCE BORÇLULARIN İTİRAZLARININ VE TAKİP DAYANAĞI BELGELERİN 634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN 22, 37. MADDELERİ VE İİK’ NUN 68. MADDESİNDE GÖSTERİLEN KOŞULLAR DİKKATE ALINARAK DEĞERLENDİRİLİP SONUCA GİDİLMESİ GEREKİRKEN GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ HATALIDIR.

  Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

ORTAK GİDER BORCUNU ÖDEME SORUMLULUĞU

 

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

 Esas No: 2002 / 4025    Karar No: 2002 / 4744

 

Özü : İŞLETME PROJESİNİN KAT MALİKLERİNE TEBLİĞ EDİLİP KESİNLEŞMEMİŞ OLMASI YA DA İŞLETME DEFTERİNİN TUTULMASINDA GEREKLİ ÖZENİN GÖSTERİLMEMİŞ BULUNMASI, KAT MALİKLERİNİ VE ONLARIN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİNDE KİRA SÖZLEŞMESİNE YA DA BAŞKA BİR NEDENE DAYANARAK SÜREKLİ OTURANLARI, ORTAK GİDER BORCUNU ÖDEME SORUMLULUĞUNDAN KURTARMAZ

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

GİDER VE AVANS PAYI ( AİDAT ) ÖDEMELERİNDE KİRACI

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

16/04/2002    Esas No: 2002 / 3802   Karar No: 2002 / 4321

Özü : BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN ARSA PAYLARI, BÜYÜKLÜKLERİ VEYA DİĞER ÖZELLİKLERİ DİKKATE ALINARAK HER BİR BAĞIMSIZ BÖLÜM YÖNÜNDEN BELİRLENECEK GİDER VE AVANS PAYI ( AİDAT ), İSTER MALİK İSTER KİRACI TARAFINDAN ÖDENSİN, BAĞIMSIZ BÖLÜME BAĞLI OLARAK OLUŞAN VE SÜREKLİ ŞEKİLDE HER AY EKSİKSİZ YÖNETİME ÖDENMESİ GEREKEN BİR BORÇ OLUP, BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN SATILARAK EL DEĞİŞTİRMESİ YA DA KİRACININ AYRILMASI HALİNDE, BU KİŞİLERİN KULLANDIĞI DÖNEM İÇİN GERÇEKLEŞEN HARCAMALARIN YÖNTEMİNCE SAPTANARAK, FAZLALIK VARSA İADESİ GEREKMEZ. KİRACININ, KİŞİSEL OLARAK YARARLANDIĞINDAN ÇOK AİDAT ÖDEME İDDİASI, ANCAK ŞARTLARI VARSA KİRACI TARAFINDAN ARALARINDAKİ SÖZLEŞMEYE DAYANILARAK MALİKE KARŞI DAVA VEYA TAKİP YOLUYLA İLERİ SÜRÜLEBİLİR.

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

YÖNETİCİ KAT MALİKLERİNİN VEKİLİ OLARAK SORUMLUDUR..

BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEMESİ NEDENİYLE PAYDAŞ OLMAYAN YÖNETİCİYE KARŞI AÇILACAK DAVA, 634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN 33. MADDESİNİN KAPSAMI DIŞINDADIR. BU DAVADA GÖREVLİ YARGI YERİ ASLİYE MAHKEMESİDİR. YÖNETİCİ, KAT MALİKLERİNE KARŞI VEKİL GİBİ SORUMLUDUR.

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi

22/09/1981     E: 1981 / 7947   K:  1981 / 8997

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

TOPLU YAPI YöNETiMiNE GEÇiLMEMESi HALİNDE KAT MÜLKİYETİ KANUNU UYGULANMAZ..

DAVAYA KONU BİRDEN FAZLA PARSEL ÜZERİNDE KURULU SİTEDE, 28.11.2007 TARİHİNDE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN 5711 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNU’NUN 66. MADDESİNE GÖRE TOPLU YAPI YÖNETİMİNE GEÇİLMEMİŞ OLMAKLA, DAVACININ TALEBİ 634 SAYILI YASA KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ. UYUŞMAZLIĞIN GENEL HÜKÜMLERE GÖRE ÇÖZÜLMESİ GEREKİR.

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

634 S. KAT MÜLKİYETİ YASASI?NIN 20. MADDESİ UYARINCA, KAT MALİKLERİNDEN HER BİRİ ARALARINDA BAŞKA TÜRLÜ ANLAŞMA OLMADIKÇA; KAPICI, KALORİFERCİ, BAHÇIVAN VE BEKÇİ GİDERLERİNE VE BUNLAR İÇİN TOPLANACAK AVANSA EŞİT OLARAK; ANA GAYRİMENKULÜN SİGORTA PRİMLERİNE VE TÜM ORTAK YERLERİN BAKIM, KORUMA, GÜÇLENDİRME VE ONARIM GİDERLERİ İLE YÖNETİCİ AYLIĞI GİBİ SAİR GİDERLERE VE ORTAK TESİSLERİN İŞLETME GİDERLERİNE VE GİDERLER İÇİN TOPLANACAK AVANSA KENDİ ARSA PAYI ORANINDA KATILMAKLA YÜKÜMLÜDÜR Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

APARTMAN GiDERLERiNE iŞTiRAK ŞEKLi

634 S. KAT MÜLKİYETİ YASASI?NIN 20. MADDESİ UYARINCA, KAT MALİKLERİNDEN HER BİRİ ARALARINDA BAŞKA TÜRLÜ ANLAŞMA OLMADIKÇA; KAPICI, KALORİFERCİ, BAHÇIVAN VE BEKÇİ GİDERLERİNE VE BUNLAR İÇİN TOPLANACAK AVANSA EŞİT OLARAK; ANA GAYRİMENKULÜN SİGORTA PRİMLERİNE VE TÜM ORTAK YERLERİN BAKIM, KORUMA, GÜÇLENDİRME VE ONARIM GİDERLERİ İLE YÖNETİCİ AYLIĞI GİBİ SAİR GİDERLERE VE ORTAK TESİSLERİN İŞLETME GİDERLERİNE VE GİDERLER İÇİN TOPLANACAK AVANSA KENDİ ARSA PAYI ORANINDA KATILMAKLA YÜKÜMLÜDÜR

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

İŞÇİ ALACAKLARININ ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI, FESİH TARİHİ…

YARGITAY 22. Hukuk Dairesi

ESAS: 2013/11375   KARAR: 2014/12648

Davacı, kıdem tazminatı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, davanın reddine karar vermiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

İŞÇİ ÜCRETLERİNİN GEÇ VEYA EKSİK ÖDENMESİ NEDENİYLE FESİH…

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi

ESAS: 2012/10428   KARAR: 2014/17228

Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret alacağı ile yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

SİGORTA PRİMLERİNİN EKSİK YATIRILMASI HAKLI FESİH NEDENİDİR

YARGITAY 22. Hukuk Dairesi

ESAS: 2013/35997     KARAR: 2014/13537

Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, izin ücreti, fazla mesai, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

DIŞ CEPHE BOYASI

SORU:
208 dairelik bir sitede 700 bin TL dış cephe boya karari 2. olaganustu toplanti ile alinmis.  Katilim 61 vekalet 11 1 red

Bu isin yapimasi icin sizin cevaplarda 4/5 gibi algiladim.%51 diyen var. 2 toplanti gelenlerin 1 fazlasi diyen var. hangisi doğru nasil yapilir .
Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Beyan Edilmemiş Miras İçin Ceza Var mı?

SORU:

- 10 yıl önce vefat eden babamdan, bir arsa ve bir de ev kaldı. Babamın tek mirasçısı benim. Arsayı kat karşılığı verecektim, müteahhit uyardı ve ‘Bu arsa senin üzerine gözükmüyor’ dedi. Şaşırdım kaldım. Bana bir yol göster evladım, ne yapayım? Bunları üzerime almam için çok ceza gelir mi?

CEVAP:

- Rahat olun. Sizin durumunuzda olan yüzbinlerce kişi var. Ceza falan ödemeden, bu olayın çözüm yolu var. Hatta Hürriyet’te yazayım, senin durumunda olanlar da okusunlar

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Elektronik Tebligat

SMMM ve YMM’LERİN KEP EDİNME ZORUNLULUKLARI ve ELEKTRONİK TEBLİGAT KONUSUNDA YAPILAN SON DÜZENLEMELERLE GETİRİLEN CEZAİ SORUMLULUKLAR

Dr. Murat KOÇ-Yeminli Mali Müşavir

26 Ağustos 2014

1. Giriş

Tebliğ kelimesi sözlük anlamı olarak “duyurma bildirme haber verme” anlamına gelen Arapça bir kelimdedir. Kanuni olarak tebligat; istenilen bir sonucun, hukuk önünde ileri sürülebilmesini teminen yetkili mercii ya da kurumlar tarafından düzenlenen ve muhatabına ulaştırılan gönderi türü olarak tanımlanmaktadır. Kamu nezdinde tebliğ yasal sonuç doğuran bir işlemdir. Tebliğden sonra ilgili kişi, kendisine bildirilen şeyi yasal olarak öğrenmiş sayılır.

Tebligat muhatabına değişik yollarla yapılabilmektedir. En yaygın tebligat usulleri; posta ile tebliğ, ilan yoluyla tebliğ ve memur aracılığıyla tebliğ olarak görülmektedir.

Tebliğ işlemlerinin ne şekilde yapılacağı kanunla düzenlenmiş olup, 19 Şubat 1959 tarihinde çıkarılmış olan 7201 sayılı Tebligat Kanunu (1) zaman içerisinde değişikliklere uğramış olmakla birlikte halen yürürlükte bulunmaktadır.

Bu yazımızda; son yıllarda gelişen bilgi teknolojilerine uygun olarak elektronik tebligat uygulaması ve bu kapsamda elektronik tebligat yapılacaklar ve elektronik tebligat yapılması amacıyla zorunluluklar kapsamında elektronik posta adresi almak zorunda olanlar ve uygulanacak yaptırımlar yürürlükte olan Tebligat Kanunu esas alınarak açıklanmaya çalışılmıştır. Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

AYRILAN ORTAK ALACAĞINI GENEL KURULDA BİLANÇONUN KABULÜNDEN BİR AY SONRA İSTEME HAKKINA SAHİPTİR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 

Tarih: 25/02/2008 Esas No: 2007 / 82 Karar No: 2008 / 2196 

İlgili Mevzuat:

1163 KOOPERATİFLER KANUNU ( Madde 17 )
818 BORÇLAR KANUNU ( Madde 101, Madde 104 )

Özü : 

KOOPERATİF ORTAKLIĞINDAN AYRILAN ÜYE ÖDEDİĞİ PARALARI ÇIKARILDIĞI YILIN BİLANÇOSUNUN GENEL KURULCA KABULÜNDEN BİR AY SONRA İSTEME HAKKINA SAHİPTİR. KANUNDAN DOĞAN BİR MUACCELİYET DURUMU GERÇEKLEŞTİĞİNDEN, AYRICA İHTARA GEREK OLMADAN FAİZ İŞLEYECEKTİR. MAHKEMECE, İHRAÇ KARARININ KESİNLEŞTİĞİ YILA AİT BİLANÇONUN GÖRÜŞÜLDÜĞÜ GENEL KURUL TARİHİNDEN BİR AY SONRA DAVACININ ALACAĞININ MUACCEL HALE GELDİĞİ GÖZETİLEREK, İŞLEMİŞ FAİZİN BUNA GÖRE BELİRLENMESİ GEREKİR.
Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Konut Kapıcılarının Yasal Hakları

Konut Kapıcılarının; yasal hakları; 4857 sayılı İş Kanunu ve yönetmeliklerle  belirlenmiştir.

Çalışma Süreleri ve Ara Dinlenme Hakları:

·  Çalışma süreleri yaz ve kış düzenlenebilir.

·  Çalışma süresi 45 saat olarak düzenlenmiştir.

·  Sözleşme ile artar veya eksilir.

·  45 saati haftanın belirli günlerinde yoğunlaştırılması yapılabilinir.

·  Çalışma süresi konut kapıcısının işyerinde bulunduğu süredir.

·  Aynı binada ikamet ediyorsa işyerinde çalışma biçimine göre günlük çalışma süresi en çok dörde bölünebilir.

·Ara dinlenme çalışma süresinden sayılmaz.

 Konut Kapıcılarının Diğer Hakları

·Ücretleri İş Kanunu esasına göre düzenlenir ve ödenir.

·İş Kanunu statüsünden hafta tatili verilir ,ücreti ödenir.

·  2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda yer alan tatil günlerinde, kapıcının çalıştırılıp çalıştırılamayacağı iş veya toplu iş sözleşmelerinde belirlenir.

·  Bu günlere ilişkin ücretler, İş Kanununun 47 nci maddesine uygun olarak ödenir.

·Kapıcıya İş Kanunu hükümlerine göre yıllık ücretli izin kullandırılır.

Aşağıda okuyunuz

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)